$name

Styringscentralen på anden

 
I sekretariatet på anden sal i bygningen ud mod Godthåbsvej deler fagforeningens valgte politikere etage med deres sekretærer. Jeres udsendte opgav at aftale besøg med politikerne, men styre deres kalendere, det kan sekretærerne.
  
Af Merete Astrup
 
I etagens "Foyer" sidder Lone Lindehammer, hun er chefsekretær, hvilket indebærer, at hun styrer formand Palle Nielsen, og næstformanden.

- Det sagde du, er Lones kommentar, da jeres udsendte konstaterer, at det må være lidt vanskeligt.
Det kan være et puslespil, og Lone lægger da heller ikke skjul på, at det har været rigtigt svært efter april, hvor problemer og forhandlinger om arbejdstidsaftalerne har slugt en stor del af formandens tid.

Det er et alsidigt job Lone bestrider. Når hun ikke aftaler møder for formanden og næstformanden, forbereder hun sager, skriver breve og har kontakten til formanden og næstformandens referencer.
Det er også Lone, der organiserer og har ansvaret for større arrangementer, som generalforsamlingen, receptioner og bestyrelsesmøder. Og det er hende, der sørger for referaterne fra bestyrelsesmøderne.

Aftaler og aflysninger
Lana Besborg passer på Jonna Abrahamsson og Nanny Bisp, og det indebærer i stort omfang, at hun laver aftaler om lønforhandlinger.
 
Det er virkelig et puslespil med mange brikker, der skal gå op.
- Der er en hel masse, der gerne vil have aftaler på samme tid, og det kan jo ikke lade sig gøre. Helt galt går det, hvis et møde bliver flyttet af en eller anden grund, så kan der komme til at gå lang tid inden et nyt kan aftales, fordi kalenderne er så presset, fortæller Lana.
 
Det gælder om at holde tungen lige i munden.
Lana har trådt sine elevsko i fagforeningen.

Under Lone Lindehammers vinger blev hun uddannet sekretær den 1. juli i år. Det er første gang, at fagforeningen har uddannet en kontorelev. Lana startede faktisk i sin tid i fagforeningen i arbejdsprøvning.

Tillidsrepræsentanter og andre, der skal i kontakt med Jonna og Nanny, får Lana i telefonen.
i deres fravær.
 
Faste holdepunkter
Jytte Malmkjær er sekretær for de faglige sekretærer Tage Christensen, Ulla Johansen og Anne- Lise Nielsen. Hos Jytte er det, som hos de to andre, også aftaler, hun holder styr på, såvel som hun tager telefon for de valgte og sørger for informationerne frem og tilbage.
En sekretær er sådan et fast holdepunkt, både når de henvender sig og for politikerne.
 
Sekretærerne farter ikke så meget rundt, de er på deres pladser.
Når de ikke aftaler møder og flytter møder så sørger sekretærerne for at servicerer politikerne, med at finde sager frem og gøre forberedelser til møder.

Sekretærgruppen er ikke den gruppe, det menige FOA medlem umiddelbart støder på,
når han eller hun kommer ind i huset på Godthåbsvej.
 
Det er fortrinsvis gruppen af tillidsvalgte, der kommer her, med ærinder til de politisk valgte Det kan være de forberedende møder til lønforhandlinger. Eller at de søger vejledning til, at håndterer større problemer ude på arbejdspladserne.
 
Her arbejder:
Lone Lindehammer, chefsekretær
Lana Besborg, sekretær
Jytte Malmkjær, sekretær
 
Politiske valgte:
Palle Nielsen, formand
Marianne Jensen, næstformand
Ulla Johansen, faglig sekretær
Tage Christensen, faglig sekretær
Jonna Abrahamsson, faglig sekretær
Anne-Lise Nielsen, faglig sekretær
Nanny Bisp, faglig sekretær