$name

En aktiv generalforsamling

 
Psykiatrien var på banen på årets generalforsamling. Etnisk ligestilling, fritvalgs ordninger, Ny Løn og arbejdstidsaftalen fik også ord med på vejen fra talerstolen.
  
Af Merete Astrup
 
Det har været et turbulent år i fagforeningen, og det afspejlede generalforsamlingen, som for andet år i træk blev afholdt i Brøndby Hallen.

Fremmødet var det største siden den stiftende FOA generalforsamling i 1996. I følge dirigenterne var antallet at talere flere end sidste år. Medlemmer havde noget på hjerte.

Anderledes var det også, at der skulle vælges en ny næstformand i utide, samt at en faglig sekretærstilling skulle nedlægges.

Arbejdstidsaftalen har sat gang i adrenalinen hos kolleger der har mistet penge, og løn forhandlingerne kan fortsat tage pusten fra selv de skarpeste og de tålmodige.
Jo, der var nok at tale om på generalforsamlingen.
 
Stedbarnet
Målt i styrke og antallet af debatindlæg, var det psykiatrien der rendte med den største  opmærksomhed.

Chalotte Brøndberg, Psykiatrisk Center Glostrup, og Alice Pedersen, Psykiatrisk Center Ballerup, var blandt dem der sagde at fagforeningen har haft alt for lidt fokus på psykiatrien.

- Vi har mange problemer, og jeg kan love jer at I også får pres i hjemmeplejen, for de strammer til hos os, bliver vores patienter til jeres borgere, sagde Alice Pedersen, generalforsamlingen skulle også tage stilling til et forslag, om at opretholde den ledige faglige sekretærpost til psykiatri området.

Forslaget blev stemt ned med overvejende flertal, men det viste sig senere ved valgene, at være en enighed om at spare pengene.

Som nye i bestyrelsen blev valgt kolleger fra psykiatrien. Poul Møller, FTR på Bispebjerg Hospital og Lisbeth Glaven, social- og sundhedsassistent på Nybrogård.
 
Sejt
Etnisk ligestilling og Netværk i Fagbevægelsen (NIF) fik sin plads på generalforsamlingen,
Kosna Savage Bispebjerg Hospital, og Ismail Sadi, Kredsens hus, slog til lyd for at integration og ligestilling foregår bedst ude på arbejdspladserne.

Og som Kosna Savage sagde: Arbejdet med etnisk ligestilling er ikke kun for de etniske minoriteter, danskerne skal også være med, og der lød en opfordring til at arbejde med i NIF.

Lønforhandlingerne fik et par ord med på vejen af blandt andre Tina Kaspersen fra Bispehjemmet.
- Det har været en lang sej kamp at få vores løn, sagde hun og kritiserede, at man måtte rykke for svar.

Mere generelt om Ny Løn handlede debatten om, at det bliver nødvendigt at finde en afløser det til nuværende form.

Søren Larsen fra Gladsaxe hjemmepleje, rejste en debat frit valgs ordningen.
- Der er mange problemer, men jeg ser også nogle muligheder. Hvis der er lagt op til at vi skal foretage nogle valg mellem os og borgerne må det udløse ny løn.

Efter knap fire timers debat blev beretningen godkendt.