$name

Sundhedsdirektør kæmper for sit job
 - sundhedsborgmesteren under pres.

 

Mens Danmark ferierer, kæmper sundhedsdirektør Bo Andersen for sit job i sundhedsforvaltningen i Københavns Kommune. Lige inden ferien satte ind, fik han opbakning fra flere tusinde medarbejdere i forvaltningen.
Den radikale sundhedsborgmester Inger Marie Bruun-Vierø må tage et medansvar for de manglende plejehjemstilsyn, mener kontaktudvalget, som repræsenterer alle faggrupper i sundhedsforvaltningen 
  
Af Merete Astrup
 
Lige inden danskerne for alvor tog på ferie, sendte personalets repræsentanter i Hovedsamarbejdsudvalget, HSU, et brev til overborgmester Jens Kramer Mikkelsen (S) og sundhedsborgmester Inger Marie Bruun-Vierø (R).

Brevet var en protest mod afskedigelsen af sundhedsdirektør Bo Andersen, som har fået personalet, visse politikere på Rådhuset og medierne til at stille spørgsmålstegn ved, hvad der foregår blandt topfolkene på Københavns Rådhus.
Næstformand i HSU, Vibeke Jensen, havde sat sin signatur på brevet.

- Personalet er fuldstændigt glemt i alt det virvar, der har været siden direktionen i sundhedsforvaltningen blev suspenderet i maj måned. Og da vi i en pressemeddelelse i aviserne kunne læse, at de to borgmestre ville fyre Bo Andersen, måtte vi reagere, siger Vibeke Jensen.

De to borgmestre havde et par dage forinden i en fællesudtalelse meddelt, at administrerende direktør Bo Andersen ville blive fyret med tre måneders varsel, fordi kommunen har svigtet 122 plejehjemstilsyn i 2002.

Gulddrengen, som Kramer Mikkelsen hentede til Sundhedsforvaltningen, har på godt to år formået at rettet op på en skude, der var ved at synke efter flere års skandalemættet måde, at drive forvaltningen på. Skandalerne kostede den seneste sundhedsborgmester hans politiske liv.

Men nu er Bo Andersen stemplet som illoyal og utroværdig, 30 måneder før hans åremålsansættelse ophører.
 
Føles ikke rigtigt
 - Vi havde aldrig i vores vildeste fantasi forstillet os, at Bo Andersen blev fyret, og vi føler, det er forkert, siger Vibeke Jensen.

- Et svigt af den karakter der er sket med plejehjemstilsynene, er meget alvorlige, hvad havde I forventet?
- Jamen, det er alvorligt, det er vi slet ikke uenig i. Men vi havde nok forventet næse - en af de større måske. Ikke en fyring i hvert fald, for vi holder det sammen med de mange andre positive ting, der er sket i Bo Andersens tid, siger Vibeke Jensen.

Medarbejderne mener, at sundhedsforvaltningens direktion, med Bo Andersen i spidsen har en stor del af æren for den kæmpe omlægning, der er i gang. Der bliver en ny struktur i sundhedsforvaltningen, som giver den enkelte medarbejder et større ansvar og mere kompetence. Det kræver forståelse og tålmod, men det er til gavn for både borgere og ansatte.

- En så stor omlægning er ikke bare noget man gør. Der skulle sluges mange kameler, som Vibeke Jensen siger.

- Det tager tid, inden ejerskabet når helt ud til frontmedarbejderen. I de sidste par år er der sket en forbedring i forhold til dialog og tillid til medarbejderne på det overordnede plan.

Eksempelvis er sundhedsforvaltningen den eneste forvaltning, som beskriver medarbejderne ind i deres overordnede mål i forslagene til Københavns Kommunes budgetter, fortæller Vibeke Jensen.
Den udvikling er medarbejderne bange for vil gå i stå med et direktørskift.

- Det er jo ikke så længe siden, vi sidst havde et direktørskift, minder Vibeke Jensen om.
Hun tror ikke medarbejdernes breve vil rykke noget i forhold til fyringen.
 
Savner politisk ansvar.
Dialog er til gengæld ikke noget politikerne har brugt overfor medarbejderne
i den konkrete sag.

Vibeke Jensen mener, at det havde klædt sundhedsborgmesteren at stille op sammen med den fungerende direktion. Medarbejderne burde have haft en forklaring.

- I  denne her sag oplever vi, at politikerne fuldstændig har glemt os medarbejdere og har glemt at se på følgevirkningerne af deres beslutninger. Når ingen spørger om vores mening, må vi selv give udtryk for den.

- Vi gruer for, at disse "skandaler" samt det fraværende politiske ansvar vil gøre det endnu vanskeligere at rekruttere fagligt kompetente medarbejdere i fremtiden. 

Inger Marie Bruun-Vierøs ambition om, at sundhedsforvaltningen skal være Danmarks bedste arbejdsplads, stemmer ikke overens med den måde, hun handler på, kommer det bestemt fra Vibeke Jensen.

Hun opfordrer til, at det politiske niveau i fremtiden vil være mere rummeligt i forhold til udviklingen på ældreområdet.

- Især hvis målet er, at sundhedsforvaltningen skal være Danmarks bedste arbejdsplads, fastslår næstformanden i HSU. 
 
Fejlfinding
Hovedpersonen Bo Andersen er meget glad for medarbejdernes opbakning til omorganiseringen.
Til formiddagsavisen B.T d. 1. juli siger han:

- Det er rart, at medarbejderne bakker omorganiseringen så stærkt op. Til gengæld forstår jeg også deres bekymring for den nye situation. Man kan frygte en organisation, hvor de bærende elementer, efter dét der er sket, vil være fejlfinding og kontrol.

Bo Andersen forklarer, at de ting, der er sat i værk i sundhedsforvaltningens omorganisering, giver større frihedsgrader til medarbejderne for, at sætte en dagsorden.

- Man sidder ikke bare ved et direktionsbord og får geniale idéer hver dag. Dem kan medarbejderne bibringe fra deres liv ude i marken. 

 En fejlfindingskultur vil være farlig, hvis man belønner den medarbejder, der bliver ved med at gøre dét, han gjorde i går i stedet for at belønne dé, der tænker nye tanker, siger den fyringstruede sundhedsdirektør Bo Andersen, som har afleveret sin redegørelse for, hvad der er sket til borgmestrene.