$name

Sektorformand nedlægger sit hverv

 

Den 27. juni meddelte sektorformand i Social- og Sundhedssektoren i forbundet Lene B. Hansen, at hun nedlagte sit hverv.
Det betyder at sektoren skal vælge ny formand den 24. september. Et valg hvor fagforeningens næstformand Karen Stæhr har meldt sit kandidatur.

Af formand Palle Nielsen
 
Den 1. april trådte en ny arbejdstidsaftale på social- og sundhedsområdet i kraft. En aftale, som har givet anledning til megen uro og utilfredshed blandt medlemmerne og internt i forbundet.

Aftalen og dens konsekvenser er blevet drøftet flere gange i forbundets hovedbestyrelse og der er løbende taget en række initiativer for at afværge de negative konsekvenser af aftalen.
 
På et tidspunkt i maj måned, hvor debatten gik højest, og hvor sektoren havde meddelt, at problemstillingerne skal løses lokalt, skrev fagforeningen til sektoren og bad dem indkalde til ekstraordinært sektorårsmøde med arbejdstidsaftalen på dagsordenen.

Årsmødet er sektorens højeste myndighed med repræsentanter fra de lokale sektorer på landsplan. Herefter blev der indkaldt til ekstraordinært sektorårsmøde den 16. juni.
 
På sektorårsmødet fremsatte sektoren i FOA Roskilde et mistillidsvotum til Lene B. Hansen for hendes håndtering af de nye arbejdstidsaftaler.

Mistillidsvotummet blev vedtaget og blev så senere fulgt op af Lene B. Hansens afgang. På sektorårsmødet stillede sektorformand Jens Folkersen og resten af sektorbestyrelsen deres mandat til rådighed.
 
Afgangen blev bl.a. begrundet med et ønske om at skabe ro omkring FOA og få genoprettet omdømmet blandt medlemmerne og i offentligheden.
 
Nu er der andre der skal rette op på renommeet og fuldføre de mål, som sektoren har sat sig frem til kongressen næste år.
 
Det arbejde vil Karen Stæhr gerne sætte sig i spidsen for. Efter sektorårsmødet meddelte Karen bestyrelsen, at hun er indstillet på at stille op til sektorformandsposten den 24. september.

Karen har bestyrelsens fulde opbakning og der er fuld tillid til at hun kan leve op til de krav og forventninger der følger med posten. Herefter har fagforeningen indstillet Karen til posten den 1. juli. Indstillingen er fulgt op af indstillinger fra andre lokale sektorer.

Da der er mindst 2 kandidater til sektorformandsposten, så bliver der en egentlig valghandling den 24. september.
 
Faglig sekretær Jonna Abrahamsson er bestyrelsesmedlem i sektoren. Hun har besluttet at genopstille og har bestyrelsen fulde opbakning. Bestyrelsen finder det vigtigt at fagforeningen også i fremtiden er repræsenteret i sektoren.
 
Jeg ser frem til at der bliver ro i sektoren efter den 24. september og jeg er overbevist om, at hvis Karen bliver valgt til sektorformand, så har sektoren en lys fremtid foran sig.
 
Du kan læse mere om Karens program og faglige profil på fagforeningens hjemmeside www.foa.dk/sosu.
 
FAKTAKASSE: 
I forbindelse med sektorformandens afgang har der været en del usikkerhed om strukturen. Hvem var det nu der gik af? Var det nogen i fagforeningen eller hvem var det i forbundshuset? 
  • På landsplan samles forbundets faggrupper i forbundssektorer:  Social- og sundhedssektoren, Pædagogisk sektor, Teknik- og servicesektoren og Køkken- og rengøringssektoren.
  • Sektorerne afholder ét årsmøde på landsplan. Her deltager sektorbestyrelsen, afdelingssektorformændene samt repræsentanter fra afdelingssektorerne efter størrelse.
  • På sektorårsmøderne i kongresåret vælges sektorformand, sektornæstformand, 8 sektorbestyrelsesmedlemmer samt 3 suppleanter. Samtidig vælges sektorernes repræsentanter i hovedbestyrelsen.
  • Sektorformanden indgår i forbundets politiske ledelse.