$name

Kom frit frem, Kramer - H:S behøver dig

!
 
Af H:S CKU-formand Vibeke Westh, amtskredsformand i Dansk Sygeplejeråd Hovedstadens amtskreds
og
H:S CSU-næstformand Karen Stæhr, næstformand i FOA Social- og Sundhedsafdelingen i Storkøbenhavn
 

Hovedstadens Sygehusfællesskab, H:S, har smerteligt ondt i økonomien. Aftrapninger i statens tilskud til de fem københavnske sygehuse betyder, at H:S frem til 2007 mangler ikke mindre end en rund mia. kr. for at få udgifter og indtægter til at hænge sammen. Alene i 2004 er der et hul i budgettet på over 300 mio. kr.
 
Det er en alvorlig sag, ikke mindst for borgerne i Københavns og Frederiksberg Kommuner, som allerede længe har kunnet mærke det forringede serviceniveau og de planlagte og akutte besparelser på deres egen krop.

På trods af realiserede effektiviseringer og trimning af omkostningerne, bliver det aldrig billigt at drive et ordentligt sygehusvæsen. Og selv om H:S styrer økonomien særdeles stramt, løbende gennemfører omfattende besparelser og igen i år har præsteret et overskud, er det bydende nødvendigt, at H:S' ejere, Københavns og Frederiksberg Kommuner, sender nogle klare signaler til borgere, patienter og medarbejdere i H:S. Signalet kunne f.eks. være:

"Vi ønsker et velfungerende sygehusvæsen i hovedstadsområdet, og vi er indstillede på at sikre det økonomiske grundlag herfor. Derfor øger vi ejer Kommunernes bidrag til H:S i de kommende år."

Men man skal lede meget længe efter reelle udmeldinger omkring H:S' økonomiske forhold i Københavns Kommune. I den økonomiske aftale, som kommunen for nylig har indgået med staten, glimrer H:S' økonomiske problemer - og disses konsekvenser - ved deres nærmest totale usynlighed. Af aftalen fremgår det tydeligt, at der prioriteres flere penge til den primære sundhedstjeneste i kommunerne. Det samme gør sig desværre ikke gældende for H:S.

Det er naturligvis en politisk beslutning, hvad man ønsker at bruge penge på, og vi glæder os inderligt over, at den primære sundhedstjeneste får en tiltrængt håndsrækning.

Men det, vi som medarbejdernes repræsentanter oplever, er, at især politikere og embedsmænd i Københavns Kommune har kastet håndklædet i ringen og skyder de tunge økonomiske beslutninger og fremtidige forpligtelser fra sig.

Set udefra virker det i bekymrende grad som om, overborgmester Jens Kramer og hans fæller på rådhuset har givet op over for den store udfordring, H:S' økonomi er, og har sendt aben til tælling, mens de afventer Strukturkommissionens rapport om den fremtidige organisering af det danske sundhedsvæsen.

Og hvad værre er, det virker faktisk som om, de på forhånd har konkluderet, at hele sygehusvæsenet allerede er på vej ud af ejer kommurnes hænder, og at der derfor ikke nu og her er grund til at gå den tunge gang til den ellers tilsyneladende godt fyldte kommunekasse for at sikre H:S økonomisk med de nødvendige midler. 

Intet kunne være mere forkert. Vi har et kompetent, højt specialiseret og velfungerende sygehusvæsen i hovedstaden og en stab af dygtige medarbejdere, som med engagement og loyalitet stadig formår at få tingene til at fungere i praksis. Men det er helt, helt urimeligt, at vi på fire år skal finde besparelser på yderligere en mia. kr.

Og tro os, det er ikke klynk, men virkelighed. Udsultningen truer, Kramer - det er nu, du skal på banen og tone rent flag i kampen for et sygehusvæsen af en kaliber, som patienter, brugere og medarbejdere kan være tjent med. Også mens vi venter på Strukturkommissionen!
 
 (Debatindlæg bragt i Jyllandsposten d. 12. juli 2003)