$name

Bedre elevløn fordobler antallet af ansøgere

 

To tredjedele af denne måneds ansøgere til Social- og sundhedsskolens uddannelse til social- og sundhedshjælper har søgt om at få voksen elevløn. Københavns Kommune bevilger flere penge til at dække de øgede udgifter til elevlønnen - men der er stadig ikke penge til assistentuddannelsen.
 
Af Hanne Bros
 
Kvinder over 25 år vil tilsyneladende gerne uddanne sig til social- og sundhedshjælpere, hvis de kan få en elevløn, der er til at leve af.

I hvert fald har Social- og sundhedsskolen i København oplevet et stigende ansøgertal efter, at det er blevet nemmere, at få voksen elevløn på 16.200 kroner om måneden frem for den gængse elevløn på 8.200 kroner. Sidste år optog skolen 290 elever og i år bliver det til 500 elever, der har tænkt sig at blive social- og sundhedshjælpere.

I juli måned har Social- og sundhedsskolens personale haft travlt med at hive et par hundrede kontrakter i land fra ansøgere, der ønsker at tage uddannelsen på voksen elevløn. Af de 288 elever, der skal starte her i august, har de 200 søgt om voksen elevløn. På januarholdet får 118 ud af 212 studerende voksen elevløn.
 
Millionerne ruller
Det store rykind på hjælperuddannelsen har fået uddannelsesborgmester Per Bregengaard (Enhedslisten) og overborgmester Jens Kramer Mikkelsen (socialdemokraterne) til at reservere 1,5 mio. kroner ekstra i år, så budgettet til voksen elevløn bliver på 9,2 mio. kroner og på hele 15,6 mio. kroner næste år.

Selv om tallene lyder svimlende rækker næste års mange millioner ikke til, at alle der søger ind i 2004, kan være sikre på at få voksen elevløn, selvom de er over 25 år og bor i Københavns Kommune.

- Der er ikke taget stilling til, om de elever, der optages på Social- og sundhedsuddannelsen i 2004, skal have voksen elevløn, siger de to borgmestre, men tilføjer i samme åndedrag: - at det er meget vigtigt, at vi kan fastholde den høje rekruttering til Social- og sundhedsskolen også i årene fremover.

Den slags luftige formuleringer kan dække over, at nu går det store politiske puslespil i gang om fordelingen af pengene for næste år, og selvom politikerne over en bred kam er enige om, at det er vigtigt, at der bliver uddannet nok sundhedspersonale i København, så kan det jo være svært at garantere den attraktive voksen elevløn på bekostning af andre mærkesager.

For eksempel har uddannelses- og ungdomsudvalget, som er Per Bregengaards domæne, skrevet 4,7 mio. kroner på ønskesedlen til at få påbegyndt indførelsen af voksen elevløn - til social- og sundhedsassistenterne.
 
Tvivl om 2004
Overborgmester Jens Kramer Mikkelsen, siger:
- Voksenelevløn på assistentlinjen kommer til at indgå i drøftelserne om budgettet for 2004. Om der bliver afsat et beløb, vil afhænge af de politiske prioriteringer.

Det bliver også de politiske prioriteringer der afgør om der bliver udstedt en garanti for at alle over 25 år på hjælperuddannelsen får voksen elevløn når de søger optagelse i 2004 .

- Er det ikke utilfredsstillende for uddannelsessøgende ikke at vide om de får 8.200 elle 16.200 kr. i elevløn?
- Beslutningen om budgettet for 2004 bliver truffet i oktober 2003. Ansøgerne til uddannelsen i 2004 ved derfor også i god tid inden kursusstart, om der er voksenelevløn.

Selvfølgelig ville det være det bedste for ansøgerne, hvis der kunne udstedes en garanti for, at alle over 25 år på Social- og sundhedshjælperuddannelsen får voksenelevløn.

Udviklingen i beløbet til voksenelevløn fra 2,5 mio. kr. til 15,6 mio. kr. viser, at det er et område, der har været prioriteret højt. Imidlertid er der andre områder, hvor der i 2004 og de kommende år også er store behov.
 
Det gælder f.eks. udbygningen på daginstitutionsområdet (Børneplanen). Det er derfor nødvendigt, at der foretages en politisk prioritering af, hvad pengene i 2004 og de kommende år skal bruges til. I den prioritering indgår også voksenelevløn.

Forhøjelsen af beløbet for 2004 er aftalt for at give de elever, som bor i Københavns Kommune og er startet på uddannelsen i 2003, en garanti for, at de får voksenelevløn i hele uddannelsen.

- Hvordan vil I fastholde rekrutteringen, hvis I ikke udsteder en fast kvote for voksen elevlønnen?
- Det er meget vigtigt, at vi kan fastholde den høje rekruttering til Social- og sundhedsskolen også i årene fremover, og derfor skal Borgerrepræsentationen i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2004 tage stilling til, hvordan det kan lade sig gøre.

Der er ingen tvivl om, at tilgangen til Social-og sundhedsskolen har stor betydning for Københavns Kommunes indsats over for ældre og syge medborgere, siger Jens Kramer Mikkelsen.
 
Den rigtige vej
Efter flere års pres på politikerne er Palle Nielsen, formand for Social- og Sundhedsafdelingen glad for, at der afsættes flere penge til voksen elevløn.

- Vores endelig gennembrud kom i det budgetforliget for 2001, og det er jo rart at se det bærer frugt, siger Palle Nielsen.

Han glemmer dig ike at gøre opmærksom på, at Københavns Kommune har et overordnet mål for, hvor mange der skal dimmisioneres fra skolerne.

- Men de manglende optag på skolen, ligger jo langt fra målet, og Københavns Kommune har opsparet personalemangel igennem nogle år. Så. Vi har i de år med få ansøgere sagt, at der ligger et stort potentiale i voksne kvinder. Men kun få voksne har råd til at tage en uddannelse på elevløn, derfor har vi presset på med voksen elevløn.

Palle Nielsen henviser til resultaterne i Københavns Amt, hvor man i flere år har haft voksen elevlønnen, hvilket har medvirket, til at der ikke har været de samme problemer som i København med at rekruttere social- og sundhedshjælpere.

- I amtet har vi endnu ikke opnået at få presset voksen elevløn igennem til assistentuddannelsen. Hvis Borgerrepræsentationen afsætter de 4,7 mio. kroner, som der lægges op til, overhaler Københavns Kommune amtet, og så håber vi det få afsmittende virkning i amtet, siger Palle Nielsen.

De 4,7 mio. kroner rækker formentlig ikke til alle, men det er en begyndelse, og indtil videre har begyndelsen på hjælperuddannelsen da udløst flere penge.
 
Uddannelsesforløb
- Hvis man ikke giver voksen elevløn til assistentuddannelsen, så øger vi manglen på assistenter.  De voksne social- og sundhedshjælpere, der ønsker at blive assistenter, har ikke muligheden for at fortsætte på en elevløn.

Det forekommer heller ikke logisk, at man giver voksen elevløn til hjælperuddannelsen, men ikke til assistent uddannelsen. Uddannelsen er jo bygget op, så man kan gå fra det ene modul til det andet. Jeg synes man bør tage konsekvensen, og lade dem, der vil videre i uddannelsesforløbet komme videre på voksen elevløn, siger Palle Nielsen.

Han understreger afslutningsvis:
- Social- og sundhedsuddannelsen er en ungdomsuddannelse, og det skal den blive ved med at være, men det udelukker efter vores mening ikke, at man gør plads til de voksne.