$name

Når kollegaen bliver leder 

 

En god kollega i gruppen bliver udnævnt til gruppeleder, og kort efter er hun upopulær i den samme gruppe, fordi hun "forandrer" sig.
- At blive leder er et rolleskift, og en leder kan ikke både være veninde og leder, sådan siger Anders Lauesen, som er organisationspsykolog. 
  
Af Merete Astrup
 
Glem alt om veninder og særlig tætte kolleger, blandt dem du bliver leder for. Ikke fordi du behøver at blive en kedelig personage eller en dum kælling. Man kan bare ikke have både kollega- og lederkasketten på.

Psykolog Anders Lauesen har arbejdet med organisation i erhvervslivet igennem flere år. Han har i de sidste fire år arbejdet med lederudvikling i Danmarks Radio, og har set historien gentage sig, når en leder rekrutteres indenfor egne rækker, hvilket sker ofte i den offentlige institution.

Historien om, at de før så tætte kolleger bevæger sig væk fra hinanden, når den ene bliver leder.
 
Alene
- Hvad sker der ?  
- Når man bliver leder foretager man et rolleskift. En leder skal på én gang forholde sig til hele gruppen. Før havde hun nogle kolleger, hun var tættere på end andre og havde endog måske et par veninder. Den alliance går ikke, når hun bliver leder. Den sværeste øvelse, når man bliver leder, er nok den, at man er alene, siger Anders Lauesen.

Han har også set kollegaernes reaktion, når den gode kollega forandrer sig til en anden, når hun er blevet leder.

- Hvad sker der i gruppen?
- Forklaringen er den samme. Gruppen skal indstille sig på, at kollegaen nu skal være leder for hele gruppen og ikke kun for nogle.

Enkelte kolleger vil ligefrem opleve det som et personligt tab. Lederen skal oven i købet kunne forlige to personer i gruppen, der har svært ved at arbejde sammen. Før hun blev leder, kunne hun lave alliancer med nogle få. Og så opfattes hun som en del af ledelsen, uanset om hun selv er nået til den erkendelse eller ej.

Og den erkendelse eller identitet er ifølge Anders Lauesen nemlig en anden svær øvelse.
 
Slip det gamle
- Når jeg får gruppelederne på uddannelse siger de typisk "ledelsen her på stedet", altså de andre. De skal lære, at de selv er en del af ledelsen. Det er en forandringsproces.

Når en gruppeleder udnævnes, bliver hun glad. Det er jo en tillidserklæring, der kommer fra oven. Det hun glemmer er, at hun skal igennem en forandringsproces. Man skal sige farvel til det gamle og goddag til det nye.

Anders Lauesen sammenligner det med den unge højskoleelev, der får besøg af kæresten hjemmefra.

- Eleven har sit liv på højskolen, og det ligner ikke det hjemme. Når kæresten så kommer, opstår der en indre konflikt.

Anders Lausen anbefaler sine nyudklækkede ledere at stille sig selv tre spørgsmål og skrive svarene ned.

Hvor meget betyder det kollegiale for dig ?
Hvor kan jeg hente støtte og hos hvem i ledelsen?
Hvad kan jeg hente i gruppen?
Desuden er det en rigtig god idé at tage den leder, der har udnævnt gruppelederen, med i gruppen.
Så kan vedkommende fortælle i gruppen, hvilke forventninger ledergruppen har til gruppelederen.

Det virker ofte langt bedre end, hvis "den forhenværende kollega" selv skal fortælle det.
- Man står i gruppen i en ny situation. Hvilke forventninger har vi til hinanden. Det er godt at få snakket om, og så kan den nye leder også høre, hvor de modstridende forventninger er, siger Anders Lauesen.
 
Tillid fra oven
Hans erfaringer er, at de gruppeledere, der kommer til at fungere bedst, er dem der får god opbakning og tillid fra deres ledere.
 
- Gruppelederne er jo guld værd. Det er dem, der kan få medarbejderne til at dække hinanden ind på vagter, tage ekstra vagter og få arbejdsdagene til at glide. 

- Har du erfaringer for, at om det kan være en bedre idé at søge hen i et andet distrikt og være gruppeleder end at være det for sine "egne"?
- Det tror jeg ikke man kan sige noget entydigt om.

Det kan i nogle tilfælde være en god ide både for lederen og for kollegerne. Det kan også virke modsat. Der kan f.eks. være en medarbejder i gruppen, der gerne ville have haft stillingen, men som ikke blev spurgt, og som kollegerne måske gerne ville have haft.

Det skaber ikke et godt klima, så det skal man undersøge på forhånd, mener Anders Lauesen.

Han mener, det vigtige er at arbejde med lederudvikling. For det meste af det kan læres.
- Selvfølgelig skal man kunne stå distancen psykisk, og man skal turde tage en konflikt.