$name

Nye arbejdstidsaftaler

 

Alle medlemmer er omfattet af en ny arbejdstidsaftale, der er trådt i kraft her den 1. april. De fleste arbejdsgivere har først fået aftalen indenfor den sidste måned. Det betyder, at vi ikke har haft tid til at drøfte den med arbejdsgiverne og få lavet de nødvendige aftaler fra starten. Jeg har da også hørt, at mange er skeptiske og kritiske. Med lidt mere tid, så kunne aftalerne have fået en meget bedre start.

Af formand Palle Nielsen

Der er tale om to aftaler, en der dækker omegnskommunerne, Københavns Kommune og Frederiksberg kommune. Københavns Amt og Hovedstadens Sygehusfællesskab har hver deres, men de er identiske. Du kan læse mere om de enkelte elementer i aftalerne andetsteds i dette nummer af infoa.
 
Arbejdstidsaftalerne blev til sidste forår som en del af det samlede mæglingsforslag efter at overenskomstforhandlingerne var havnet i forligsinstitutionen. Dengang var der meget kritik af aftalerne. De havde et indhold, der ville betyde væsentlige forringelser, specielt for nattevagterne.

Henover sommeren lykkedes det at få flere penge til aftalerne og således afbøde de værste virkninger. For flere betyder det faktisk flere penge i "ulempetillæg". Siden har vi ventet på, at aftalerne blev underskrevet af parterne, så vi kunne komme i gang med at forhandle med arbejdsgiverne.

Vi har selvfølgelig et ønske om, at den enkelte medarbejder for så meget indflydelse som muligt, både ved planlægning af arbejdstiden, men også hvordan overarbejde, merarbejde, søndagstillæg m.m. skal afspadseres eller udbetales.

For faste aften- og nattevagter er der et konkret problem ved overgangen til den ny aftale. Fra 1.april får de en lavere grundløn, men samtidig får de mere i "ulempetillæg".

Da der i aprillønnen udbetales tillæg optjent i marts måned, altså efter den gamle aftale, så vil det betyde et løntab på ca. 1.200,00 kr., men kun i april måned.

Vi håber at vi kan nå at få arbejdsgiverne i tale og få lavet aftaler, der imødegår denne situation. Det har jo ikke været intentionen med aftalen, at den skulle ramme aften- og nattevagterne på denne måde.

Jeg skal anbefale, at du holder dig orienteret gennem din tillidsrepræsentant.
Jeg skal samtidig anbefale, at du engagerer dig i de kommende måneders drøftelser om aftalens muligheder på din arbejdsplads.