$name


Vi håber de blir´
I Hvidovre Kommune har eleverne mulighed for et godt praktikophold, og de fleste benytter sig af det.
- Vi skjuler ikke at vi gør det, fordi vi håber vi kan holde på eleverne efter endt uddannelse, siger Liff Lehmann

Af Merete Astrup

Hvidovre Kommune har en elevpolitik der ikke kun giver eleverne en god modtagelse, men også et godt praktikforløb. Det er en helt bevidst politik, i håb om at eleverne fortsat vil arbejde i kommunens hjemmepleje.
Tanja Kleist Konradsen, social- og sundhedshjælperelev, startede i praktik i sommer. Hun er begejstret for den "Store Praktikdag" som alle elever indbydes til, hvor de møder deres kommende tillidsrepræsentanter og deres fagforening.
- Det er en god måde at møde hinanden på, og det er vigtigt at vi får hilst på tillidsrepræsentanterne, uanset om man støder på problemer eller ej i praktiktiden.
Tanja har valgt sin uddannelse fordi hun synes at arbejdet i hjemmeplejen er spændende.
- På "Store Praktikdag" hørte vi et oplæg om hjemmeplejens historie. Det var meget lærerigt og forholdene i hjemmeplejen og ældreomsorgen har forandret sig til det bedre trods alt.
Eleverne i hjemmeplejen i Hvidovre Kommune har deres egen elevcafé på Rådhuset hvor de kan mødes en gang om måneden mellem kl. 13.00 - 15.00. Tilstede er uddannelseskoordinatoren og her kan eleverne få afklaret eventuelle spørgsmål og modtage rådgivning.
Leder af hjemmeplejen, Liff Lehmann fortæller at mange elever kommer i caféen.
- Vi prøver at samle eleverne på forskellige måder. Udover caféen er de samlet i områderne en gang om ugen med deres praktikansvarlige. På den måde har eleverne også forbindelse med hinanden så de ikke føler sig alene.
Liff Lehmann lægger dog ikke skjul på, at hele elevarbejdet har det klare mål, at gøre det tiltrækkende for eleverne at arbejde i kommunen.
- Vi gør meget for at give hjemmeplejen et godt image, uden at vi på nogen måde, stikker blår i øjnene på eleverne. Du kan f.eks. ikke gøre en rengøring ophidsende. Vi prøver til gengæld af få eleverne til at fokusere på, hvad der er en god dag for dem, når de har fyraften, slutter Liff Lehmann.
Netop de gode oplevelser er dem der får Tanja Kleist Konradsen til at omtale sit job som spændende og rigt.
Det er snakken med og hyggen om de ældre mennesker der ligger Tanja på hjertet.
- Jobbet giver mig den tilfredshed når jeg hver dag går hjem og ved at jeg har hjulpet nogle mennesker.