$name


Større omsorg - mindre sygefravær
Det økonomiske opsving og det rummelige arbejdsmarked, har givet plads til flere mennesker med færre ressourcer, men mange arbejdspladser er endnu ikke gearet til, at modtage dem. Antallet af sygemeldinger er steget, fra de grupper der ikke løbe lige så stærkt som andre. Undersøgelser viser at større omsorg kan mindske sygefraværet
Af Merete Astrup

Der er blevet mere rummelighed på arbejdsmarkedet. Et økonomisk opsving og en bevidst politik fra den forrige regering og arbejdsmarkedets parter har givet plads til mennesker, der ikke er så ressourcestærke, at de kan klare fuldtidsarbejde på fuld speed.

Udviklingen har samtidigt betydet, at antallet af sygemeldinger er steget både i de private og de offentlige virksomheder. De nye mindre robuste grupper på arbejdsmarkedet, kan ikke matche de øgede krav fra arbejdspladserne, der omvendt ikke har haft den store succes med at give plads til mindre effektiv arbejdskraft.

Ifølge udtalelser både fra Dansk Arbejdsgiverforening og Kommunernes Landsforening, er tendensen blevet stærkere i de senere år. Hvilket kan skyldes, at arbejdsløsheden er bragt så langt ned, at endnu flere svagere grupper er kommet ud på arbejdsmarkedet.

Under alle omstændigheder, er der tale om to modsatrettede tendenser. På den ene side er flere ledige kontanthjælpsmodtagere og kandidater til førtidspension kommet i arbejde. På den anden side er kravene til tempo, effektivitet og kreativitet steget.
Det mener lederen af Arbejdsmedicinsk klinik på Ålborg Sygehus, Jens Peter Johansen. Han har tidligere udtalt til Berlingske Tidende, at det er positivt at flere har fundet beskæftigelse. Men at virksomhederne, specielt de offentlige, bør være langt mere forberedte på, at modtage medarbejdere der ikke kan starte i femte gear fra den første dag.

Arbejdsglæde
Undersøgelser viser, at omsorg for medarbejderne kan nedbringe sygefraværet. Flere projekter på offentlige arbejdspladser har vist, at hvis arbejdsgiverne viser omsorg for medarbejderne og tager særlige hensyn til ansatte, der ikke er fuldt arbejdsdygtige fra første arbejdsdag, så falder sygefraværet.
Et af projekterne fandt sted på Ålborg Sygehus´ medicinske afdeling med 500 ansatte. Her faldt sygefraværet med 16 % på to år, medens afdelinger der ikke var med i projektet havde et stigende sygefravær.
En undersøgelse fra Arbejdsmiljøinstituttet viser, at det psykiske arbejdsmiljø spiller en stor rolle fra sygefraværet. De arbejdspladser, der har gjort en indsats for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, har opnået et fald i sygefraværet. Det forbedrede psykiske arbejdsmiljø, har specielt gavnet medarbejdere med nedsat arbejdsevne, som i begyndelsen havde et væsentligt højere sygefravær end gennemsnittet.