$name


Retten til at være elev
Store Praktikdag er dagen, hvor alle nye elever bydes velkommen i hjemmeplejen i Hvidovre.
Det er dagen, hvor de får informationer om deres arbejdsplads, om deres fagforening samt deres rettigheder og muligheder. Der er ikke en elev, der ikke har mødt tillidsrepræsentanterne Birgit Christensen og Bente Viola H. Holm.

Elevmodtagelse

Af Merete Astrup

Der er fuld opbakning til "Store Praktikdag" fra ledelsens side i hjemmeplejen. En hel dag bliver afsat med program og frokost.
Tidligere var det hjemmehjælpernes faglige klub, der betalte praktikdagen, nu betaler hjemmeplejen dagen, hvor eleverne får alt at vide om hvad de kan bruge deres fagforening og deres tillidsrepræsentanter til.
- Det er en dag, hvor vi hygger om og forkæler eleverne. Vi starter ved morgenbordet, hvor vi har stille antistress musik i baggrunden og stearinlys på bordene, siger Birgit Christensen.
Hun og Bente Viola H. Holm, har været primus motor i elevarbejdet. Og det er længere tids arbejde, der for alvor slog igennem i 1998.
- Det var det første år, vi holdt Store Praktikdag. Inspirationen kom fra forbundet, som den gang holdt en "Store Praktikdag" for os. Vi tog, hvad vi kunne bruge og lagde så selv indhold i vores eget program, fortæller de to tillidsrepræsentanter.
- Især i starten ændrede vi programmet fra gang til gang. Det gjorde vi, på baggrund af de erfaringer vi fik, og på baggrund af de evalueringsskemaer eleverne udfyldte. Nu er vi efterhånden nået frem til et program, som både eleverne og vi er tilfredse med. Men vi justerer selvfølgelig på det hele tiden, fortæller Birgit Christensen, og viser programmerne tilbage fra 1998.
Der er for eksempel forskel om der er mange med voksen elevløn eller flest unge, det skal man tage højde for.

Mr.
Elevernes evalueringer er helt klart positive. De får en fælles oplevelse, og noget de kan snakke om fra starten.
- Vi gør meget ud af præsentationen. Det er en god måde at komme i snak på, og jeg skriver ned, hvad de siger om sig selv. På den måde får vi et billede af vores elever, forklarer Birgit Christensen.
Denne fælles modtagelse af eleverne sikrer også, at alle får de samme informationer på sammen tid, og det har vist sig senere i forløbene at være gavnligt.
- Det er klart en fordel, at eleverne ikke får noget at vide det ene sted og noget andet at vide nogle andre steder. Det mærker vi, og eleverne er mere trygge, siger Birgit Christensen.
- Vores ide med praktikdagen er også at skabe nogle trygge rammer, og allerede på praktikdagen spørger mange elever ind til, hvad de må og ikke må. Vi lægger vægt på, at de skal give sig selv lov til at være elever. Det er svært for mange især de voksne, der har arbejdet i hjemmeplejen eller andre steder inden, de startede på skolen. De har svært ved at give sig selv tid til at være elev. Det husker jeg da også fra min egen opskoling. Men alle har ret til at være elev, fastslår Benthe Viola H. Holm.
Det indebærer også, at eleverne opfordres til at bruge deres tillidsrepræsentanter, når de har problemer store eller små.
- De bruger os, og vi gør meget ud af at reagere med det samme. Kommer de med noget, vi skal hjælpe med, gør vi det på stedet. Kan vi ikke selv klare det, ringer vi med det samme til fagforeningen, så eleverne får den oplevelse, at vi er til for dem, som vi fortalte på praktikdagen, siger de to tillidsrepræsentanter.

Marie Christensen
På praktikdagen oplever Birgit og Benthe Viola, at der er forskel på interessen for fagforeningen.
- De unge synes, der er for meget fagforening på programmet, og mange af dem mener heller ikke, at det er nødvendigt at organisere sig. De henviser til, at der er job at få alle vegne, og hvis det går galt kan de få bistandshjælp. Så snakker vi fagforening og organisering på en anden måde end på hold, hvor der er mindre skepsis, fortæller Birgit.
Til gengæld går det på tværs af alder og opfattelser, når Benthe Viola fortæller om hjemmeplejens historie, som er på programmet om eftermiddagen.
Det gør jeg med udgangspunkt i Marie Christensens erindringer (Marie Christensen stiftede tjenestepigernes organisation, der senere tog navnet Husligt Arbejderforbund- red. ) og eleverne, de elsker det.

Beskytter
Eleverne i Hvidovre hjemmepleje kan være sikre på, at tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter varetager deres interesser.
- Vores opgave er også at beskytte dem. Det sker, at en elev får problemer og må flyttes til et andet distrikt. Det er heldigvis sjældent, men det er vigtigt, at eleverne kommer med deres bekymringer. Det er lovligt at sige fra, siger Birgit Christensen.
Hun og Berthe Viola håber, at de giver eleverne et godt praktikophold, så de har noget godt at tænke på, når de kommer tilbage på skolen.
- Vi husker også, at fortælle eleverne, hvis vi synes, at de falder rigtigt godt til i en gruppe,
og det hænder, at vi skriver til nogle og opfordrer dem til at komme tilbage efter uddannelse.
Det er der flere, der gør, også uopfordret, fortæller Birgit og Benthe Viola.
Det betaler sig at investere i en god modtagelse af elever.