$name


Man skal ikke importere modeller
Svenske 3-3 modellen kan allerhøjest inspirere til at man på arbejdspladserne spørger den enkelte medarbejder, hvordan hun/han helst vil arbejde. Mangfoldighed i arbejdstidstilrettelæggelse bør være udgangspunktet.
- Man kan ikke importere modeller, mener Jane, Linda og Maureen fra hjemmeplejen på Vesterbro.
 
Af Merete Astrup

Tre arbejdsdage, tre fridage og så fremdeles uge efter uge, måned efter måned.
I hjemmeplejen på Vesterbro er de ikke faldet på halen i benovelse over den svenske 3-3 model, som ellers er blevet rosende markedsført her i landet. Enkelte kommuner er allerede ved at etablere modellen i deres ældrepleje.

Social- og sundhedsassistent, Jane Christiansen kan slet ikke se sig selv i den model. Jane er gift og hende og manden har ingen hjemmeboende børn.
- I de materialer jeg har læst om 3-3 modellen bliver tre weekender hver måned berørt at vagter enten hele weekenden eller lørdag eller søndag. Min mand har et job, hvor han har fri hver weekend, så hvis jeg skal arbejde så mange weekender, vil vores weekend samvær blive meget begrænset. Lige nu arbejder jeg hver 3. weekend, og jeg har ikke noget at bruge tre fri hverdage til, som 3-3 modellen giver, for da er min mand på arbejde. Det er også i weekenderne, vi har mulighed for at mødes med venner og familie. Det bliver svært, hvis man forestiller sig at flere og flere i forsamlingen arbejder i weekenderne, mener Jane Christiansen.

Linda Jakobsen, er social- og sundhedshjælper. Hun er alene med to små børn.
- Det går slet ikke. De længere arbejdsdage, der ligger i 3-3 modellen, vil betyde, at jeg ikke kan nå at hente mine børn i institutionerne, eller at institutionerne ikke har åbnet om morgenen, når jeg skal aflevere børnene, siger Linda.
Hun vil også hellere have weekenderne sammen med børnene, for de er i institution og til næste år i skole de tre hverdage, hvor hun med 3-3 modellen skulle have fri.
- Jeg kan jo ikke bare holde børnene hjemme, fordi jeg har fri, og hvem skal passe dem i weekenderne.

Stive systemer
Men begge kvinderne kunne tænke sig, at der bliver taget individuelt hensyn til hver enkelt medarbejder, når der skal tilrettelægges arbejdstider. Under hensyntagen til kollektivet og de opgaver der skal løses selvfølgelig.

- Vi har jo forskellige behov, i de forskellige faser vi er i vores liv. Såvel som nogle har brug for at møde en halv time eller et kvarter senere end andre, siger Jane Christiansen.
- Man kan bruge 3-3 modellen til at lade sig inspirere til mangfoldighed. Jeg synes, det er interessant den dag, vi begynder at spørge hver enkelt, "hvordan kunne du egentlig tænke dig at arbejde? " siger Maureen Mc.Carthy, tillidsrepræsentant.

I hjemmeplejen på Vesterbro er de så småt i gang, og der er sket noget inden for de sidste to år.
For to år siden måtte Linda Jakobsen, mod sin vilje, skifte job fra pleje-omsorgsafdelingen til praktisk bistand, fordi hun ikke kunne nå at møde kl. otte om morgenen, men først kvarter over på grund af lang transporttid.

- Dengang kunne det ikke lade sig gøre, at jeg mødte et kvarter senere end de andre.
Nu er det anderledes, nu kan man flekse om morgenen, så i dag havde jeg ikke behøvet at skifte job. Det viser jo, at det er systemet, der er stift og ikke os medarbejdere, der er stive, selvom det ofte bliver udlagt sådan, forklarer Linda Jakobsen.

Jane Christiansen tilføjer:
- Det kan sagtens lade sig gøre at udvide fleksen om morgenen. Man kan godt fastholde morgenmødet, og dem der møder lidt senere kan sikres informationer ved at vagten bliver på kontoret lidt længere, samt at vagten bliver en halv time længere om eftermiddagen. Vi er fleksible, når vi får lov. Hvorimod 3-3 modellen ikke bygger på fleksibilitet. Den kører i et fast skema for alle, som bare er anderledes.

Lad ideerne blomstrer
- Der er lavet en undersøgelse blandt de svenske medarbejdere, som viser, at de er glade.
Er svenskere anderledes end danskere?
- Ja, det tror jeg. Og Sverige er ikke Danmark, det skal man tage højde for. Men jeg har også bemærket mig at de kvinder, der deltager i den undersøgelse er uden små børn som Linda, siger Jane Christiansen.
Linda Jakobsen tror, at der er forskel på om man er i en storby eller en landsby.
- De svenske forsøg kører i landsbyer. I landsbyen er det nemmere at indrette alting efter den samme model, og jeg tror, at man er nødt til at indrette hele "samfundet" efter den samme model. Altså med skoleferier og åbningstider i institutionerne og den slags, siger hun.
- Så udskifter man en 5-2 model i samfundet med en 3-3 model er vi så ikke lige vidt?

Maureen Mc. Carthy:
- Jo, og derfor skal vi heller ikke bare importere en ny model. Vi ved, at der er masser af gode ideer i folks hoveder, de skal frem.

Flere hænder om søndage
Hun ser dog en stor fordel i 3-3 modellen. Nemlig at der er lige så mange medarbejdere på arbejdet på søn- og helligdage som på hverdage.
- De ældre har jo det samme behov for pleje om søndagen, men da kører vi med minimum af personale, hvilket ofte betyder at medarbejderne er helt ødelagte om mandagen, siger Maureen Mc. Carthy.
Det kan Jane Christiansen skrive under på, men også det problem kan løses, hvis man vil.
- Det er muligt, at det koster lidt flere ressourcer, men løses kan det. Det er igen et spørgsmål om at vi er kreative, fastslår hun.
Jane Christiansen har også regnet ud, at der skal otte støvsugninger til på den længere arbejdsdag i 3-3 modellen.
- Det er umuligt at lave otte støvsugninger om dagen uden, at det slider på kroppen, påpeger hun.
Og så synes Jane Christiansen helt overordnet, at der gerne må være forskel på hverdage og weekender.
- Jeg elsker også de fire årstider. Jeg ser hen til weekenderne. Når jeg går hjem fredag har jeg sådan en helt særlig følelse. Den vil jeg nødig være foruden.

Citater:
"Min mand har et job, hvor han har fri hver weekend,
" Jeg kan jo ikke bare holde børnene hjemme, fordi jeg har fri.
" der er lige så mange medarbejdere på arbejdet på søn- og helligdage som på hverdage.