$name

Leder - septembernummeret

Lønudvikling for alle!


Palle Nielsen formand

Mange har sikkert for længst, lagt forårets overenskomstforhandlinger og dertil hørende afstemning, bag sig.
Debatten op til afstemningen, gik først og fremmest på LØN. Fra alle sider var og er der, stor skepsis ved lønsystemet og ved arbejdsgivernes reelle ønske om, at bruge det til at skabe den nødvendige lønudvikling, for de offentlige ansatte. Resultatet blev et meget snævert ja til overenskomstforliget. Et kraftigt signal til arbejdsgiverne om, at lønsystemet ikke har vist sin duelighed siden det blev indført i 1998 og, at der skal helt andre "boller på suppen", hvis lønsystemet skal overleve denne overenskomstperiode.
Nu er amter og kommuner ved, at lægge sidste hånd på næste års budgetter, og nu skal det vise sig, om politikerne vil sikre, at der bliver afsat de fornødne midler til næste års lokale lønforhandlinger. Kolding Kommune har allerede lagt gift ud for de ansatte, ved at lægge op til besparelse på lønkronerne til næste år. Flere kommuner vil sikkert følge efter.
Der er ingen tvivl om, at kommunerne kommer under pres i de kommende år. Den borgerlige regerings 0-skattestigninger, lægger pres på de lokale politikere, som skal bruge flere penge til børne-, unge- og ældreområdet - eller spare!
Vi vil følge udviklingen nøje i den kommende tid og se til, at de fornødne redskaber til at skabe lønudvikling er til stede:

At der afsættes de fornødne midler til de lokale forhandlinger

At alle arbejdspladser har en lønpolitik.

At der opstilles udviklingsmål for den enkelte ansatte.

At alle får en årlig medarbejderudviklingssamtale.

Elementer, som burde være selvfølgeligheder, men som langtfra er virkelighed på alle arbejdspladser.

I fagforeningen bruger vi, en stor del af dine kontingentkroner til arbejdet med løn - det daglige arbejde med nyansættelser, lønforhandlinger, uddannelse af tillidsrepræsentanter m.m.. Vi gør det ikke godt nok, men vi arbejder løbende på, at finde den optimale måde at angribe arbejdet på. Det vigtigste lige nu er, at få ekspederet lønaftalerne i den takt de indløber og, at give tillidsrepræsentanterne forudsætningerne for, selv at kunne gennemføre de lokale forhandlinger.
Vi har desværre mange arbejdspladser uden tillidsrepræsentant. Her bruges ekstra mange ressourcer på lønarbejdet. Jeg ser gerne, at du er med til at sikre, at din arbejdsplads også har en tillidsrepræsentant.
Lønarbejdet kræver en god tillidsrepræsentant. Men ingen god tillidsrepræsentant, uden din støtte og opbakning.

At vi følger udviklingen nøje, skal også tages som et udtryk for, at de sidste 4 års "pænhed" fremover får en mere aggressiv vinkel - nu skal medlemmerne simpelthen se resultater.

Spørgsmålet er, om arbejdsgiverne forstod alvoren bag det snævre ja, til overenskomstforliget i foråret. Der skal resultater på bordet nu, ellers starter nedtællingen allerede nu til lønsystemets endeligt i 2005.