$name


Hvad med lønnen?

FOA Storkøbenhavn vil gerne samarbejde med de tre borgmestre om deres udspil, men savner bl.a. initiativer på assistentområdet.
Af Hanne Bros

- Vi mangler borgmestrenes bud på lønudviklingen.
Hvis ikke Københavns Kommune sikrer sine medarbejdere en ordentlig lønudvikling, der kan konkurrere med omegnskommunerne, så bliver det svært at tiltrække arbejdskraft, siger formanden for social- og sundhedsafdelingen i FOA Storkøbenhavn, Palle Nielsen, i en kommentar til tre københavnske borgmestres samlede udspil på omsorgsområdet.

Palle Nielsen synes, at initiativerne, der skal tiltrække flere studerende til SOSU-skolen i København samt fastholde det nuværende personale, alt for ensidigt fokuserer på ældreområdet.

- Det fremstår som om, at udvikling af attraktive arbejdspladser og problemer med rekrutteringen kun gælder på ældreområdet. I Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ligger der jo også mange spændende arbejdspladser - og hele sygehusområdet er heller ikke nævnt, fortsætter Palle Nielsen.
Selv om FOA Storkøbenhavn naturligvis er glade for, at der bliver afsat en stor pose penge til voksen elevløn for studerende, der vil være social- og sundhedshjælpere - så er der i det endelige udspil ikke blevet plads til en kvote til social- og sundhedsassistenterne.

- Både på hospitalsområdet og i de psykiatriske institutioner skal der jo bruges mange social- og sundhedsassistenter, supplerer faglig sekretær Anne-Lise Nielsen.
- Hvis vi skal "sælge" SoSu-uddannelserne til folk, der har lyst til at skifte arbejdsområde, så må man fortælle dem om hele det brede område, det kommende social- og sundhedspersonale kan arbejde indenfor, mener hun.

På pressemødet lovede borgmestrene at se på assistent-problemet, når de første erfaringer med voksen elevløn på hjælperuddannelsen er kommet i hus. Det bliver altså tidligst i 2004, at assistenterne kan gøre sig håb om at få en kvote til voksen elevløn.

Imod dispensation
Uagtet at social og sundhedsskolen i Fensmarksgade har tænkt sig at lave et optag i oktober for ansøgere uden engelskkundskaber, er FOA stadig imod, at der kan dispenseres fra faget engelsk på social- og sundhedshjælperniveau.
- Vi er bange for, at uddannelsen vil blive opdelt i et A- og B-hold, alt efter om du har engelsk eller ej, slutter Anne-Lise Nielsen.