$name

Hej - jeg er ansat i hjemmeplejen

Hjemmeplejen i Søllerød Kommune har en kvalitativ vare de vil sælge, nemlig sig selv. Det sker i en kombineret "hvervekampagne" og imagekampagne.
En helt ny måde at søge efter personale.
"Vi gør det anderledes for borgere og ansatte," lyder budskabet i kampagnematerialet.

Af Merete Astrup

I busser og tog i HT området hænger social- og sundhedsassistent Lise side om side med reklamer for en ny biograf film, en kendt fodboldspiller, Molslinjen og Jensens Bøfhus.
Lise fortæller om, hvordan det er at være ansat i hjemmeplejen i Søllerød Kommune.
"Der er en del ting, du skal vænne dig til i Søllerød. Masser af indflydelse og tilfredshed med vores arbejde. Som ansatte føler vi, at vores evner, erfaringer bliver brugt, så vi kan gøre vores arbejde ordentligt. Og derfor er vi ikke kede af at sige, hvad vi laver.

Gensidig glæde
Der er lagt meget arbejde i kampagnen. Det skulle være ordentligt og professionelt, for de mener det alvorligt i hjemmeplejen, at de har noget at reklamere med.
- Vi gør ikke som man plejer i hjemmeplejen, og derfor ville vi heller ikke bare søge personale gennem traditionelle stillingsannoncer, siger leder af ældreområdet Anne Marie Dideriksen.
Kampagnen er i sin form i hvert fald utraditionel med store annoncer i dagblade, fagblade og gratisaviser. Med ophæng i busser og tog og flotte trefoldede brochurer, hvor både personale og borgere fortæller om hjemmeplejen.
Og det er ikke noget informationsmedarbejder Anne Marie Gottlieb har siddet og nørklet med alene.
- Nej, vi har haft et professionelt reklamefirma til at hjælpe os med konceptet, fortæller hun.
- Hvad får en kommunal hjemmepleje til at gå i offensiven på den måde?
- Vi har to hovedformål med kampagnen. Det er en rekrutteringskampagne og det er en imagekampagne.
- Vi vil gerne ændre det image, som hjemmeplejen generelt har fået blandt andet gennem dårlige historier. Vi har mange dygtige medarbejdere, og vi har rigtig mange gode historier. Dem vil vi formidle. Som leder mener jeg, at vi har en forpligtigelse til at skride ind, når vores medarbejdere udsættes for angreb i medierne.Og så vil vi fortælle om de muligheder, som personalet hos os har for at uddanne sig og udvikle kompetencer. Så tror vi på, at vi får endnu flere dygtige medarbejdere, siger Anne Marie Dideriksen.
Fællestillidsrepræsentant, social- og sundhedsassistent Anita Gudmundsson tilføjer:
- Vi vil gerne have fat i de unge. Vi har erfaring for, at unge mennesker tror, at arbejdet som social- og sundhedshjælper kun handler om rengøring, og noget der ikke fungerer. Det indtryk har de fra historierne i medierne. Derfor er det vigtigt, at vi får fortalt om de værdier, der er i arbejdet. Vi får faktisk mange positive breve fra borgerne.

Kommunevalg
Anne Marie Gottlieb fortæller, at der var mange borgere, der ville medvirke i kampagnematerialet med positive historier.
Omformuleres: en af pjecerne medvirker for eksempel Jørgen Jensen i Vedbæk. Husk at han er en fiktiv person.Han er 79 år, han siger:
"...For nylig faldt jeg ned fra stigen og brækkede lårbenene, og da jeg er alene, får jeg nu lidt hjælp fra kommunen.. Jeg har ikke noget at brokke mig over, jeg bestemmer jo selv. Og tænk - jeg tror faktisk, de kan lide deres arbejde."
- Ja, vi synes, at der er mange glæder i arbejdet, og det siger jeg på mine kollegers vegne, forsikrer Anita Gudmundsson.
Ideen til kampagnen fik de under den kommunale valgkamp i november sidste år, hvor hjemmeplejen blev en central del af valgkampen.
- Hjemmeplejen blev nærmest bombarderet med de dårlige historier, og det ville vi ændre på, fortæller Anne Marie Didriksen.
I hjemmeplejen nedsatte de en kampagne gruppe med repræsentanter fra ledelse og medarbejdere.
Gruppen har samlet informationer hos medarbejdere og borgere gennem interviews.
Alle tekster i kampagnematerialet er vendt og drejet flere gange, for det er vigtigt, at den enkelte ansatte kan identificere sig, med måden tingene siges på, forklarer Anne Marie Gottlieb.

Elementært
- I alt materiale fremgår det, at medarbejderne er glade og tilfredse, holder den vand?
- Vi kan stå inde for alt, og hvad vi skriver, siger de tre "kampagnefolk".
- Hvad er det Søllerød kan?
- Det er meget elementært. Vi er mennesker, der er glade for vores arbejde. Det er vi, fordi vi har åbenhed på arbejdspladsen, og vi nyder tillid. Vi får ikke blot lov til at uddanne og udvikle os, vi bliver opfordret til det, både i og uden for arbejdstiden, siger Anita Gudmundsson.
Anne Marie Didriksen:
- Vores politik på ældreområdet er, at borgeren skal have størst mulig indflydelse på egen situation, herunder den pleje vi skal give. Derfor får vores ansatte meget individuelle opgaver, og kompetencen er lagt helt ud i hjemmene.
Hvert hjemmeplejedistrikt laver en virksomhedsplan, og medarbejderne er med til at formulere målene for det efterfølgende år.

Færre sygedage
- Vi gør en del for arbejdsmiljøet. Det er vigtigt at fortælle om. Vi ved jo fra analyser, at unge mennesker lægger vægt på arbejdsmiljø, siger Anne Marie Gottlieb.
Og i hjemmeplejen har den indsats givet bonus i form af færre sygedage. Korttidssygefraværet er på 6 år faldet fra 12% - 5%.
Vikarforbruget i den periode er også blevet mindre.
- Vi vil gerne være fri for vikarer, fordi det både er dyrt og besværligt, siger Anita Gudmundsson.
Anne Marie Dideriksen, fremhæver, at hjemmeplejens ansatte i dag udgør ¾ faglærte mod 1/3 for seks år siden.
- Det viser noget om, at medarbejderne bruger uddannelsesmulighederne, og så bliver næsten alle elever hos os, når de er færdige med deres uddannelse, siger hun.
Man kan læse mere om arbejdsvilkårene og mulighederne for job på www. Sollerod.dk.
Hjemmesiden bliver læst verden, over fortæller Anne Marie, Anne Marie og Anita.
- Vi har fået en henvendelse fra to unge mennesker, der havde set vores hjemmeside på deres ferie i Vietnam.

" vi synes, at der er mange glæder i arbejdet

" vi har to hovedformål med kampagnen. Det er en rekrutteringskampagne og det er en imagekampagne.

"det er vigtigt, at den enkelte ansatte kan identificere sig, med måden tingene siges på.