$name


Forlegne borgmestre

Af Hanne Bros
Michael Niemann, der er i praktik som social- og sundhedsassistentelev, rejste sig på pressemødet og gjorde de tre velmenende borgmestre lidt forlegne:
- Hvad med os, der tager uddannelsen til social- og sundhedsassistent? Hvorfor skal vi ikke også have mulighed for voksen elevløn, spurgte han.
Michael Niemann er 37 år og i praktik på Sundbyvang. Han tog hjælperuddannelsen i år 2001 og bliver færdig med "assistenten" til marts næste år. Han har tidligere arbejdet som rengøringsinspektør, men ville gerne ind på det sociale område:
- Jeg vil gerne ændre systemet lidt. Man skal jo have hjertet med i det her fag. Her på pressemødet var det hjælperne, der var er i fokus, men senere vil der jo komme mangel på social- og sundhedsassistenter. Det synes jeg er lidt skræmmende, at borgmestrene ikke har tænkt over, sagde Michael Niemann efterfølgende til infoa.

Det skal være folk, der kan lide at arbejde med mennesker, der skal tage uddannelsen - og ikke nogen, der bliver tvunget i aktivering af kommunen eller Arbejdsformidlingen," mener Michael Niemann.

Dobbeltmoralsk
Af Hanne Bros
Marianne Gudmundsson, der går på hold 01-09-201 på Social- og Sundhedsskolen i København, begyndte i praktik samme dag, som pressemødet blev afholdt.
- Jeg var glad for at komme med, men jeg føler mig lidt snydt. Der er jo efterhånden mange uddannelser med løn - også voksenlærlinge i håndværkerfagene for eksempel. Jeg kan ikke forstå, at det skal være meningen, at fordi du kommer ind på assistent-uddannelsen efter at have arbejdet - ja, så kan du ikke få voksen elevløn. Kontakthjælpsmodtagere kan få suppleret op til noget, der ligner voksen elevløn."
Marianne Gudmundsson begyndte som ufaglært hjemmehjælper i 1988, men forlod faget og var selvstændig med smørrebrødsforretning fra 1995 til 1999.
- Jeg savnede kollegerne og kontakten med mennesker. Så der var ingen tvivl om, at jeg gerne ville tilbage i faget," fortæller Marianne, der derfor tog hjælperuddannelsen og begyndte på uddannelsen til social- og sundhedsassistent i september 2001. Økonomisk løber det kun rundt, fordi hun arbejder som afløser i et privat vikarbureau som supplement til elevlønnen.

Marianne Gudmundsson på 32 skal være fire måneder i praktik på Ringbo i Bagsværd. Økonomiske årsager kan få interesserede til at fravælge at tage uddannelsen til social- og sundhedsassistent, mener hun.