September 2002

Leder
Lønudvikling for alle!

Af Palle Nielsen formand

Større omsorg - mindre sygefravær
Det økonomiske opsving og det rummelige arbejdsmarked, har givet plads til flere mennesker med færre ressourcer, men mange arbejdspladser er endnu ikke gearet til, at modtage dem. Antallet af sygemeldinger er steget, fra de grupper der ikke løbe lige så stærkt som andre. Undersøgelser viser at større omsorg kan mindske sygefraværet
Af Merete Astrup

Man skal ikke importere modeller
Svenske 3-3 modellen kan allerhøjest inspirere til at man på arbejdspladserne spørger den enkelte medarbejder, hvordan hun/han helst vil arbejde. Mangfoldighed i arbejdstidstilrettelæggelse bør være udgangspunktet.
- Man kan ikke importere modeller, mener Jane, Linda og Maureen fra hjemmeplejen på Vesterbro.
Af Merete Astrup

Hej - jeg er ansat i hjemmeplejen


Hjemmeplejen i Søllerød Kommune har en kvalitativ vare de vil sælge, nemlig sig selv. Det sker i en kombineret "hvervekampagne" og imagekampagne.
En helt ny måde at søge efter personale.
"Vi gør det anderledes for borgere og ansatte," lyder budskabet i kampagnematerialet.
Af Merete Astrup

Da dag blev til nat
Lønforhandlingerne på Kærbo Plejecenter blev en langstrakt affære. Dag nåede at blive til nat inden et tilfredsstillende resultat lå på bordet.
- Forhandlingerne foregik i en god stemning, og vi har selv lært meget i hele forløbet, siger tillidsrepræsentanten Annie Frederiksen
Af Merete Astrup

Guldfisk til Gentofte
To afdelinger på Amtssygehuset i Gentofte blev prisbelønnet i foråret for et spændende projekt, der sætter plejen og arbejdsglæden i top.
Af Ulla Nygaard

Retten til at være elev
Store Praktikdag er dagen, hvor alle nye elever bydes velkommen i hjemmeplejen i Hvidovre.
Det er dagen, hvor de får informationer om deres arbejdsplads, om deres fagforening samt deres rettigheder og muligheder. Der er ikke en elev, der ikke har mødt tillidsrepræsentanterne Birgit Christensen og Bente Viola H. Holm.
Af Merete Astrup

Vi håber de blir'
I Hvidovre Kommune har eleverne mulighed for et godt praktikophold, og de fleste benytter sig af det.  - Vi skjuler ikke at vi gør det, fordi vi håber vi kan holde på eleverne efter endt uddannelse, siger Liff Lehmann
Af Merete Astrup

Borgmestre vil indføre voksen elevløn til uddannelse af social- og sundhedshjælpere


Halvdelen af de nuværende ansatte i pleje- og omsorgssektoren er over 45 år, så nu vil Københavns Kommune lægge sig i selen for at tiltrække og fastholde flere. Blandt andet skal uddannelserne blive bedre og mere individuelle. Samtidig går ældresektoren i gang med pilotprojekter om fleksibel arbejdstid.
Af Hanne Bros

Hvad med lønnen?
FOA Storkøbenhavn vil gerne samarbejde med de tre borgmestre om deres udspil, men savner bl.a. initiativer på assistentområdet.
Af Hanne Bros

Forlegne borgmestre
Michael Niemann, der er i praktik som social- og sundhedsassistentelev, rejste sig på pressemødet og gjorde de tre velmenende borgmestre lidt forlegne:
Af Hanne Bros

Hjemmehjælpere reklamerer for rynker


Kvinderne på Netto husgavlen er i skarp kontrast til de billeder af unge, rynkefri, slanke kvinder, der ellers præger det offentlige rum.
Det er også meningen, siger billedkunstner, Hanne Lise Thomsen.
Af Merete Astrup