$name

Send Nissen på kursus

 

Konflikten i Danmarks Radio blev brugt som anskuelighedsundervisning da tillidsrepræsentanter var på fagforeningens lønforhandler kursus.
Diskussionerne mundede ud i en konkret støtteerklæring til journalisterne i DR, hvori kursisterne tilbyder generaldirektør Nissen et lønforhandlerkursus.
- Konflikten i DR viser hvor vigtigt det er, at vi passer på forhandlingsretten, siger tillidsrepræsentanterne
 
Af Merete Astrup
 
 
De var lidt matte, kursisterne, da infoas udsendte dumpede ind i undervisningslokalet, den sidste dag på lønforhandlerkurset.  De havde netop været igennem lønforhandlinger med hinanden, og det havde holdt hårdt for. 
 
Dagen forinden havde de lagt sidste hånd på en støtteudtalelse til de strejkende journalister, og det ville de gerne fortælle om.

Allerede mandag morgen, da tillidsrepræsentanterne startede kurset, foreslog Marianne Jensen, Fælledgården, at man gjorde noget. Det startede diskussionen om kernen i DR konflikten nemlig Ny Løn, og tillidsmandens ret til at forhandle.

- Jeg syntes, det var helt oplagt. Vi kommer her på kursus for at lære og for at blive bedre til at forhandle løn, og så er der en konflikt i gang, som kan få principiel betydning for os senere.

Derudover mener jeg, at det er vigtigt at bakke op for at vise befolkningen og arbejdsgiverne, at vi ude på arbejdspladserne følger med, lyder Mariannes begrundelse.  

- Den model som ledelsen i DR havde lagt frem, ville betyde at tillidsrepræsentanter ikke skulle deltage i lønforhandlinger. Det viser hvor vigtigt det er, at vi passer på forhandlingsretten, tilføjer Helle Garner, fællestillidsrepræsentant i ældreområdet i Hvidovre.
 
Den vej vil vi ikke
Efter en længere diskussion om hvad konflikten gik ud på, var FOA tillidsrepræsentanterne enige om, at hvis journalisterne tabte sagen, ville tillidsmandssystemet være taber, og  Ny Løn blive udhulet.

- Den vej skal vi ikke. Vi skal ikke derhen, hvor der ikke er nogle, der hjælper de svage. Hvis der ingen hjælp er, at hente nogle steder kan ledelsen jo bare gøre med os, som de har lyst til, siger Marianne og Helle.

Og så har tillidsrepræsentanterne da også en lille finte. Nemlig at de godt vil vise, hvad solidaritet er i håb om, at journalisterne husker dem, når de og deres kolleger får brug for omtale og opbakning.
 
Solidaritet
- I har brugt en del af kurset på denne konflikt, giver det noget?
- Det sætter meget i relief, mener Inge - Grete Bruun, tillidsrepræsentant på Amager Hospital psyk. afd.

 Hun siger:
- I starten diskuterede vi meget, for der var kommet tvetydige meldinger ud om, hvad konflikten gik ud på. Hvorfor strejkede de egentlig.  Det fik vi nogle gode diskussioner om, og de mundede så ud i støtteudtalelsen. Vi har jo en tradition i vores forbund, at nå noget er galt i vores system, så viser vi det også ud ad til. Det skal andre også gøre.

-Problemet har været, at mange tror, de argumenter har jeg selv hørt, at journalisterne får så meget i løn, så de behøver ingen solidaritet. Men det handler konflikten jo slet ikke om.

Det er en hjælp til deres "usynlige" journalistkolleger, dem der ikke træder frem på skærmen.

Jeg synes, det er flot at stjernejournalister går med ud i en strejke for at sikre deres dårligere betalte kolleger. Så skal vi også melde tilbage, at vi har hørt budskabet, siger Marianne Jensen.
 
Gammeldags
Tillidsrepræsentanterne fatter heller ikke at bestyrelsen i Danmarks Radio kan leve med at have ansat en mand i spidsen, der "ødelægger alt hvad han rører ved." Nogle har oplevet den samme Nissen i spidsen for Rigshospitalet.

- Han er jo ude af trit med trenden. Med en fin betegnelse udenfor Human Ressort. De               
fleste steder har man i ledelser fundet ud af, at tillidsmanden ikke er den onde, men at det faktisk er en de kan samarbejder med.

Og det er her kursustilbuddet til generaldirektøren i DR kommer ind.  
Det er nemlig en gammeldags ledelses holdning, at man ikke vil i dialog med tillidsrepræsentanten.
Kursisterne kender godt typen, men er også enige om at denne "jeg alene vide holdning" somme tider dækker over usikkerhed.
 
Lis Jørgensen, tillidsrepræsentant i Taxhuset, mener også, at det er værd at huske på, at det var arbejdsgiverne selv, der ville have indført Ny Løn.

- De har selv været med til at sætte spillereglerne for, hvordan vi afvikler lønforhandlinger. Så det er jo nogle dårlige signaler at sende, når de siger, at de nok skal klare det her ene og alene.

Og så blander tillidsrepræsentanternes mening om DR´s genudsendelser sig højlydt mellem hinanden, og de er i hvert fald trætte at se huset på Christianshavn.

Forliget mellem DR og Dansk Journalistforbund blev indgået morgenen efter tillidsrepræsentanternes åbne brev.
 
Åbent brev
Frederiksberg, den 10. september 2002
 
Til Journalisterne i Danmarks Radio!
Som valgte tillidsrepræsentanter, indenfor social- og sundhedsområdet, og med Ny Løn som en del af vores overenskomst, bakker vi Jer fuldstændigt op i Jeres kamp med ledelsen om, at holde fast i Jeres tillidsrepræsentants forhandlingsret.

Det er helt uacceptabelt, når ledelsen hos Jer vil have diktatoriske tilstande. Send "Nissen" på kursus, så han kan lære: at de bedste resultater skabes dér, hvor samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere fungerer.

Så stå fast, Jeres kamp er også vores.

Med de varmeste hilsner fra hele holdet på forhandlingsteknik i uge 37 hos
FOA, Social- og Sundhedsafdelingen i Storkøbenhavn
Godthåbsvej 15, 2000 Frederiksberg.
 
Dalvangen Glostrup TR, Gertie Hansen
Vigerslevhus FTR,
Charlotte ThimVon Mehrn
Pilekrogen TR, Lisa Bidstrup
Ældresektoren i Brøndby  FTR, Lise Rademacher
Hjemmeplejen i Glostrup TR, Susanne
Taipale
Hjemmeplejen i Ishøj, Ældreområdet  FTR, Rita Sandstrøm
Ældreområdet i Søllerød TR, Anita Gudmundsson og  TR, Jannie Rigelsen
Ældreområdet i Høje Taastrup FTR, Brith D. Josephsen
Fælledgården TR, Marianne Jensen
Øselsgården  TR, T. Ungermann
Ældreområdet i Hvidovre  FTR, Helle Garner
Taxhuset TR, Lis Jørgensen
Center for Døve Egebækhus, TR, Helen Hoxfeldt
Ældre og Handicap afd. Rødovre FTR, Kirsten Petersen
H:S Amager Hospital, psyk.afd. TR, Inge-Grete Bruun
H:S Frederiksberg Hospital FTR, Susanne Mørck