$name

"Løkke- penge"  

Af næstformand Karen Stæhr

Jo du læser rigtigt. Løkke med Ø og ikke med Y.
"Løkke - penge" er de 1,5 mia. kroner, som sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på regeringens vegne skal dele ud til sygehusene, så ventelisterne til enkelte sygdomme kan nedbringes.

Og selvom afskaffelse eller bare nedbringelse af ventelister kunne lyde som den rene lykke, giver "Løkke- pengene" allerede inden den første krone bliver udløst, en masse mennesker ekstra arbejde, der koster en masse ekstra penge. 
 
Hospitalerne skal opfylde nogle produktionskrav sat af regeringen. For at hospitalerne kan øge produktionen, er der ansatte, der skal arbejde på tider, hvor man normalt har fri.

Det skal planlægges og aftales med organisationer og ledelse, og når det er på plads, er der nogle, der skal have en overarbejdsbetaling op til 200%. Fordi man ikke lige kan gå ud og hente personale. 

Når produktiviteten skal øges, kræver det flere mennesker i alle led på et hospital, fordi der bliver mere af alting. Flere patienter skal plejes, flere skal vågne op efter operation, flere skal have mad, flere skraldespande skal tømmes, og...

Kort sagt koster det mange penge, før et hospital overhovedet kan få del i "Løkke-pengene."
Og hvor mange danskere er det nu lige, der står på disse ventelister?

Ja, som regeringen udlægger det, er der nærmest ingen mennesker, der kommer ind på et hospital uden, at de har tilbragt en rum tid på en venteliste.
 
Men i virkeligheden er 80% af alle indlæggelser i sygehusvæsenet akutte. Det handler faktisk netto omkring 10 %, som vi bruger alle disse ressourcer på.

Absurd? - Tjah! men regeringens logik
Logikken for os andre er, at man bruger penge og ressourcer på hele det samlede sygehusvæsen. For det der sker nu er: Mens den ene afdeling på hospitalet får "Løkke-penge," må naboafdelingen måske lukke senge og fyre personale, fordi H:S og Sygehusvæsenet i Københavns Amt skærer ned i budgetter for 2003. 
 
Og det bliver endnu værre!
Når "Løkke- pengene" er opbrugt i år, falder der ikke, så vidt jeg har kunnet få oplyst automatisk nye penge af til den afdeling, der har øget produktiviteten og bragt ventelisten ned.

Men ydelsen skal fortsætte i 2003, nu er det bare det enkelte hospital, der skal finansiere den. Så må pengene jo bare findes andre steder på hospitalets budget.

Man kan forestille sig, at det giver problemer for hospitalerne i det kommende år. Problemer som forplanter sig fra et område, nemlig ventelisten, ud i det samlede sygehusvæsen.  

Regeringen har fået solgt "Løkke- pengene", som den store åbenbaring i sygehusvæsenet, men når vi ser på bundlinjen bliver både sygehusvæsen og ikke mindst patienterne snydt.