$name

Frem og tilbage, frem og tilbage,
frem og tilbage

 

Jamen, så prøver vi da bare nogle andre ...
Hasard er det vel næppe, men det virker unægtelig som lidt af en tur ved rouletten, hvor en vis svimmelhed kan indtræffe.
 
 
Af Erik Ovesen, Defacto Kommunikation
 
Vi taler om Frederiksberg Kommunes særprægede forhold til begreber som tryghed for ansatte og brugere i ældreplejen. Inden for kun tre år har køkken- og rengøringspersonalet på plejehjemmet Østervang lagt ryg og nervesystem til kommunens udliciteringsvanvid.
 
Venstre smitter
Oprindelig var de 21 køkken- og rengøringsfolk (+afløsere) ansat i Frederiksberg Kommune. Men Venstres udliciteringsfantasterier - med Farum-modeller og Lars Løkke Rasmussen som ikon for bølgen - har tilsyneladende givet næring til liberalistisk "nytænkning" i den borgerlige kommune, hvor de konservative nærmest har en grundlovssikret ret til borgmesterposten.

Fra den kommunale ansættelse gik turen til Jydsk Rengøring, da firmaet overtog funktionerne på Østervang Plejehjem. Da virksomheden blev overtaget af ISS, fik de ansatte samtidig en ny arbejdsgiver.

ISS har tidligere brændt sig på "optimistiske" tilbud og ønskede kontrakten genforhandlet med Frederiksberg Kommune. Frederiksberg og ISS kunne imidlertid ikke blive enige om den rette pris, og de ansatte blev igen overført til kommunalt regi. Det betød dog ikke, at de kommunale drømme om udlicitering blev opgivet. Virksomheden Elite Miljø overtog pr. 1. september køkken- og rengøringsopgaver og dermed også personalet.
Og her står man så i dag.
 
Ansattes tilbud uden interesse
Det er klart, at de turbulente skift først og fremmest har ramt køkken- og rengøringspersonalet. Men det har heller ikke kunne undgå at give afsmittende virkning på plejehjemmets daglige rytme og øvrige personalegrupper - og især på arbejdsklimaet, fordi utrygheden har indsneget sig.

Der er ikke tale om nogen helt lille arbejdsplads. Østervang har 124 beboere og foruden forstander, viceforstander, sygeplejersker og administrativt personale, er der en FOA-gruppe på omkring 90 Social- og sundhedsassistenter og sygehjælpere.

De ansatte er mildest talt rystede over kommunens behandling - ikke mindst fordi man totalt negligerede det tilbud, som køkken- og rengøringspersonalet selv fremsendte i forbindelse med den sidste udliciteringsrunde.

Personalets tilbud var kun 1 pct. dyrere end Elite Miljøs, men førte alligevel end ikke til drøftelser. Derfor er de ansatte ikke i tvivl om, at kommunen blot ønsker udlicitering for enhver pris - også selv om den har menneskelige omkostninger.

Tillidsrepræsentant for køkken- og rengøringspersonalet, Grethe Houd, er ikke i tvivl om, at beslutningen om udlicitering er mere politisk end økonomisk.

- Jeg tror, det er fordi Frederiksberg er en borgerlig kommune. Jeg forstå i hvert fald ikke, at man ikke en gang ville forhandle med os om vores tilbud. Det var et rigtig godt tilbud.

- Jeg ved endnu ikke hvilke konsekvenser, denne udlicitering får for vores arbejdsplads. Elite Miljø har allerede meddelt os, at man fremover vil ansætte folk på KAD-overenskomst.

Men jeg ved, at de sidste tre år har været en stor belastning for os. De er stor utryghed og det giver et belastende psykisk arbejdsmiljø. Det ved de også i kommunen, men her siger de blot, at de nok skal følge med og spørge Elite Miljø, hvordan det går . os har man til gengæld ikke tænkt sig at spørge, siger Grethe Houd.
 
Sorg og skuffelser
Ansatte på de såkaldte "bløde arbejdspladser" er vant til et særdeles tæt samarbejde, hvor faggrænser og kompetencer ofte viger for at yde den bedst mulige omsorg til brugerne.

Det ser man ofte på daginstitutioner, sygehuse og selvfølgelig også i ældreplejen. Men med forskellige arbejdsgivere under samme tag kan den slags blive en saga blot. Tiden til de forskellige funktioner er som regel meget nøje udmålt.
 
Og under de tidligere udliciteringer oplevede de ansatte da også, at de fik større rengøringsområder og flere køkkenopgaver. Det medførte selvfølgelig øget stress og gav nedslidning i skuldre og håndled. Resultatet var da også større sygefravær og personaleudskiftninger.

Sikkerhedsrepræsentant, Lotte Vilhelmsen, oplyser, at der stadig er 13 medarbejdere, der aldrig har været på hygiejne-kursus.

- Det er faktisk tre år siden, at vi sidst havde folk på hygiejnekursus, siger Lotte Vilhelmsen hovedrystende, og giver samtidig udtryk for stor frustration over kommunens udliciteringspolitik:
- Vi ser jo også folk flygte fra skolerne på Frederiksberg, når der sker udlicitering.

Hos os mærker vi også konsekvenserne på den måde, at der simpelthen er blevet en anden "ånd" på vores arbejdsplads. Før drejede det sig om, at vi sammen skulle få plejehjemmet til at fungere, så de ældre havde det godt. Nu får man det, man betaler for . man har mistet ånden.

Tillidsrepræsentanten for FOA-gruppen, Helle Thjellesen, forstår den vanskelige situation, hendes kollegaer er i. Og hun lægger ikke skjul på sin bekymring:

- Som plejepersonale mærker vi jo også, at forholdene har ændret sig. Der er da ting, som bare var i orden før, men som vi nu må klare selv. Jeg har da oplevet, at Elite Miljø ikke har overblik over, hvad de skal bestille hjem af varer. Og da jeg var i "Værestedet" med de ældre fik vi ikke de varer, vi skulle ha' fra køkkenet. Men heldigvis hjalp køkkenpersonalet os.

- Men det værste er at se og opleve sine kollegaer nu. Jeg oplever virkelig mange frustrationer, sorg og skuffelser, siger FOAs tillidsrepræsentant Helle Thjellesen.

Eksemplet fra Plejehjemmet Østervang viser tydeligt, at udlicitering af en enkelt personalegruppe berører en hel arbejdsarbejdsplads og de øvrige personalegrupper.

Når rengøring og  køkkenpersonalet udliciteres skifter de også fagforening, fordi det er KAD og SiD, der organiserer personalet på det private arbejdsmarkedet.
 
Plejehjemmet Østervang er en stor arbejdsplads
Et plejepersonale på omkring 90 ansatte og 21 køkken- og rengøringsansatte + afløsere sørger for dagligdagen for de 124 ældre beboere. Derudover er der ledelse, sygepleje, administration og praktisk personale.

Helle Thjellesen har 5 timer ugentlig til sit tillidsrepræsentantarbejde for FOA-gruppen, men Grethe Houd har tre timer om ugen til at varetage køkken- og rengøringspersonalets interesser.