Oktober 2002

Lederen
"Løkke-penge"
Jo du læser rigtigt. Løkke med Ø og ikke med Y.
"Løkke - penge" er de 1,5 mia. kroner, som sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på regeringens vegne skal dele ud til sygehusene, så ventelisterne til enkelte sygdomme kan nedbringes.
af næstformand Karen Stæhr

Nyt udgangspunkt for pleje og træning
Social- og sundhedsassistenterne får mulighed for at udnytte deres kompetencer fuldt ud - samt erhverve nye - på det nystartede afsnit H 12 på Bispebjerg Hospital.

Av, mit arbejde gør ondt...
Konsulenterne meldte sig til tjeneste, da Valby holdt temamøde om fastholdelse i ældreplejen. Den næsten selvstændige bydel vil forebygge sygemeldinger.

København får råd til mere
For første gang i flere år har København luft i budgettet. Nye plejeboliger, fem millioner mere til hjemmeplejen og voksenelevløn. Men det er endnu uvist, hvordan det endelige budget for H:S ser ud, og det kan få konsekvenser indenfor ældreplejen i København, siger Palle Nielsen, formand for fagforeningen.

Demente og drager i snor
De kan ikke huske det næste dag, men de har haft en glæde og en oplevelse i nuet, som forbedrer deres livskvalitet. Derfor gik personalet på plejehjemmet Betaniahjemmet på Frederiksberg i gang med et projekt for fire demente beboere, hvor de fik fysisk og kognitiv træning.

Minderne har jeg da lov at have
Ella Degn, Sigrid Petersen, Børge Larsen og Thyra Bræstrup er i alderen 82 - 91 år. De har hovedrollerne i Betaniahjemmets video om demente. Videoen følger de fire demente beboere i gennem et halvt år, hvor de genoptrænes både fysisk og kognitivt.

Send Nissen på kursus
Konflikten i Danmarks Radio blev brugt som anskuelighedsundervisning da tillidsrepræsentanter var på fagforeningens lønforhandler kursus.
Diskussionerne mundede ud i en konkret støtteerklæring til journalisterne i DR, hvori kursisterne tilbyder generaldirektør Nissen et lønforhandlerkursus.
- Konflikten i DR viser hvor vigtigt det er, at vi passer på forhandlingsretten, siger tillidsrepræsentanterne

Frem og tilbage, frem og tilbage, frem og tilbage..
Jamen, så prøver vi da bare nogle andre ...
Hasard er det vel næppe, men det virker unægtelig som lidt af en tur ved rouletten, hvor en vis svimmelhed kan indtræffe.

Uddannelse skal udnyttes
Mange social- og sundhedsassistenter får ikke mulighed for at anvende deres kvalifikationer. På afdelingerne kører rutinerne alt for ofte uanfægtet videre. Nye projekter i Københavns Amt skal ændre tingenes tilstand og udnytte kvalifikationerne for både personalets og patienternes skyld.

Gensidig afhængighed
Handicaphjælperen er vel den lønmodtager, der både fysisk og psykisk kommer tættest på sin arbejdsgiver. Det kan både være meget givende og frygteligt belastende.