$name

Etnisk sortering - Nej tak!


af formand Palle Nielsen
 
Frit valg-debatten har fået en ny dimension. Skal folk selv have lov til at bestemme hvem de vil behandles eller plejes af? Skal en person kunne foretage etnisk "sortering" i det danske behandlingssystem?

Nej, selvfølgelig ikke, og vi skal på det kraftigste tage afstand fra bl.a. racistiske elementers provokerende attituder og opførsel og krav om behandling af racerene "hvide".
 
For nylig nægtede en nynazist, at lade sig behandle af en læge, med anden etnisk baggrund på sygehuset i Gentofte.

Han fik sin vilje, og blev behandlet af en "dansk" læge. Beslutningen handlede ikke om, at beskytte den afviste læge.


Næ.. det handlede om at imødekomme en persons racistiske tankegang og lade ham gøre sig til herre over, hvordan personaleressourcerne skal stille sig til rådighed overfor ham. En person, som betragter andre end racerene "hvide" som dyr - afskyeligt!
 
Vi har et velfærdssamfund, med lige og gratis adgang til, at blive behandlet på sygehusene. Vi har et uddannelsessystem der sikrer, at personalet har de nødvendige kundskaber til at behandle og pleje.

Arbejdsgiverne sikrer, at der er ansat det fornødne personale uanset farve, køn eller religion, og med de kvalifikationer, der giver patienterne den nødvendige behandling og pleje.

Hvis en person ikke ønsker, at blive behandlet på disse vilkår, så står det enhver frit at finde anden løsning. Det står jo enhver frit for at lade sig behandle.
 
Vi får flere medarbejdere, med anden etnisk baggrund  i social- og sundhedssektoren. Det gælder også social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Medarbejderne yder patienter og klienter den fornødne pleje og omsorg uden, at skele til hvem der bliver behandlet eller plejet.

Som medarbejder kan du  ikke sige fra overfor, at passe visse patienter eller klienter. På samme måde kan patienter og klienter ikke stille krav til, hvem der skal  behandle en. Det vil jo heller ikke være acceptabelt, at en borger med anden etnisk baggrund forlangte at blive behandlet af en med samme baggrund.

Og sådan skal det også være i fremtiden. Selvfølgelig kan der opstå konfliktsituationer, men her handler det først og fremmest om dialog, men samtidig om at gøre det klart, at det er tale om ydelser, det står enhver frit at afstå fra.
 
Den danske lægestand kan åbenbart ikke finde deres egne ben, at stå på i denne debat. Derfor var det befriende, at høre formand Connie Crukow fra Dansk Sygeplejeråd kraftigt tage afstand fra, at vi skal legalisere etnisk "sortering" i det danske behandlingssystem.

Det ville klæde politikere og arbejdsgiverne, at melde lige så klart og hurtigt ud. I den slags sager skal der ikke overvejes eller vurderes. Der skal handles prompte.