$name

Kø tilbud !

 

Næppe var regeringens nye lov om tværfaglige a-kasser trådt i kraft, før pris tilbuddene fra kristelige og nye ukendte kasser stod i kø i gratis kuponhæfter og gratis aviser.
Priser kan de konkurrere på, men ikke på kvalitet. En a-kasse er meget andet end at udbetale dagpenge, siger a-kasse leder. 
 
 
Af Merete Astrup
  
"Smag friheden" ledsaget af et foto af røde æbler på tilbud, eller "Danmarks mindst firkantet a-kasse" sådan lyder hvervekampagnen fra to tværfaglige a- kasser.

Kun en måned efter at en ny lov har gjort det muligt at etablere tværfaglige a-kasser, har de mast sig på med billige priser.
 
Firkantet kvalitet
Prisen gør en forskel, men det med en mindre firkantet a-kasse, hvis man vælger f.eks. ASE, er ikke helt i overensstemmelse med sandheden.

Det er noget sludder, når ASE påstår, at de ikke har firkantede regler, for de er underlagt nøjagtig de samme regler, som alle andre a-kasser.

Og når det handler om a-kasseforsikringen og efterlønsbidrag, er det Folketinget, der fastsætter beløbene, og de er ens for alle kasser.

De aggressive kampagner, som de nye a-kasser fører, risikerer at folk kommer til at vælge a-kasse ud fra det billigste tilbud, og det er skidt.

Det er muligt, at de faglige a-kasser ikke kan konkurrere på prisen, men de kan på kvaliteten.
Sekretariatschef i A-kassernes Samvirke. Torben Dam Jensen har udtalt til ugebrevet A4:
- Hvis prisen alene afgør folks a-kassevalg, risikerer vi at tabe kvaliteten på gulvet.
 
Heidi Svane Hansen, a-kasse leder i FOA, Social- og Sundhedsafdelingen er enig. Hun siger:
- Forskellen på os og de nye a-kasser er, at vi ikke bare giver passive ydelser til medlemmerne.

Varemærket hos vores a-kasser er, at vi skaffer folk i arbejde, og det er jo dybest set det, der er vores opgave. Det er også et arbejde, der tager lang tid. Alle kan udbetale dagpenge, det er der ikke noget svært i.

Fordi vi er fagligt forankret sørger vi for jobformidling, vi vejleder, og vi har en vifte at rådgivningstilbud. Blandt andet hos socialrådgivere i Pen-Sam.

Vi samarbejder arbejdsmarkedspolitisk med Arbejdsformidlingen i området, og vi samarbejder med eksempelvis Havneskolen, når folk skal lave brancheskift for at blive på arbejdsmarkedet.

Efter Heidi Svane Hansens mening, bliver de arbejdsløse ilde stedt, hvis a-kasserne udvikler sig til rene udbetalingskasser.
 
Konkurrence
Flere a-kasser indenfor LO familien har allerede ændret vedtægter, de er i gang med at ændre dem eller har sat sig selv på slankekur.
 
Samtidig med at de eksisterende a-kasser ændrer sig indefra, fordi de skal konkurrere er to helt nye kasser kommet til. Fælles for både nye og gamle er, at de kæmper om de samme kunder, nemlig de 2,4 millioner danske lønmodtagere og selvstændige, der forsikrer sig mod arbejdsløshed.

A-kasserne og deres tilknyttede foreninger uden for fagbevægelsen fører sig frem med nye og opsigtsvækkende markedsføringskampagner, de skal nemlig ind på markedet ved at lænse de gamle a-kasser for kunder. 

De nye a-kasser adskiller sig markant fra de faglige a kasser ved at være business . For eksempel henviser direktøren i ASE til forretningshemmeligheder, som begrundelse for ikke at ville oplyse medlemstal.