$name

Kærlighed og professionalisme

 

Sosu-assistenter har med stor succes stået for pleje og omsorg af svage ældre på Frederiksberg Hospital. En lille historie om hvordan livskvaliteten er blevet bedre for svage ældre - takket være sosu-assistenter. Desværre ødelægges muligheden af nye besparelser.

af Lars Hutters, Afdelingslæge, speciallæge i Geriatri, Frederiksberg Hospital
 

Overbelægning skader de ældre 
De økonomiske stramninger i de 2 kommuner, som ejer HS, har skabt overbelægninger på hospitalerne.

Samtidig har lukninger af plejehjem øget ventetiden til plejehjem for de svage ældre.
Overbelægningen er meget ubehagelig både for indlagte patienter og for personale.

Det er meget belastende for patienterne at blive placeret på gangene, og det sikrer ikke en optimal behandling. For personalet øges arbejdstempoet markant, hvilket fører til stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø. Personalets helbred kan derved være truet.

En medvirkende årsag til overbelægningen er det stigende antal ældre, som venter på at komme på plejehjem.

Efter flere opfordringer fra HSU besluttede direktionen på Frederiksberg Hospital at oprette et afsnit S med 15 senge, hvortil patienter indstillet til plejehjem, blev flyttet. Afsnit S på Frederiksberg Hospital har fungeret siden marts 2002, - bemandet af Sosu-assistenter, den daglige leder er Sosu-assistent, direkte under centeroversygeplejersken.
 
En stor succes 
Afsnit S har på 2 måder været en stor succes.  
 
83 patienter har været indlagt på afsnit S fra marts til oktober. Den gennemsnitlige liggetid svinger mellem 35 og 103 dage bestemt af ventetiden til plejehjem.

Det bemærkelsesværdige er, at disse patienter bliver bedre, medens de venter på afsnit S. Patienterne føler sig bedre tilpas, humøret er bedre, de deltager aktivt i de forskellige arrangementer, som personalet tilbyder patienterne.

Et eksempel er en ca. 95 årige kvinde, som blev flyttet fra min egen klinik, Geriatrisk klinik M. Da denne 95 årige kvinde blev flyttet til afsnit S lå hun passiv hen i sengen, var deprimeret, ønskede ikke at spise og havde ernæringssonde.

Knap 2 måneder efter, da jeg udskrev patienten til plejehjem, spiste hun selv, vægten var steget, hun gik med rollator, deltog i afsnit S´s Bankospil og skovture. Og humøret var bedre.

I den samme periode er overbelægningen mindsket markant på Frederiksberg Hospital.
 
Det har også været en succes at lade afsnit S være bemandet med sosu-assistenter. Normeringen er skabt ud fra en mangel situation på sygeplejersker.

De gode resultater for patienterne er skabt af sosu-assistenterne., - gennem deres store engagement for de ældre og dygtig pleje og omsorg.
 
SOSU-assistenterne har både haft ressourcer til at give de svage ældre kærlighed og professionalisme. Problemer med patienternes sygdom er løst ved tilkald af vagthavende læge.

Succesen er blevet drøftet i det Centrale Samarbejdsudvalg. Hospitalsdirektionerne fra Hvidovre Hospital og Amager Hospital oplyste, at de havde lignende gode erfaringer med at lade Sosu-assistenter klare plejeopgaver.

I det daglige arbejde på hospitalerne skabes dokumentation for, at sosu-assistenterne kan gå ind og erstatte sygeplejersker på det traditionelle område af pleje og omsorg. Alle i Medicinsk Center har udtrykt stor anerkendelse for arbejdet med afsnit S. På mødet i oktober takkede et enigt HSU på Frederiksberg Hospital sosu-assistenterne på afsnit S for den store og gode indsats.
 
Ikke plads til svage ældre i samfundet 
Men intet vokser ind i himlen. H:S-bestyrelsen har besluttet at lukke afsnit S fra 31. oktober. Ikke fordi, at der ikke er brug for afsnit S. Men ene alene for at spare.

Mere end 30 ældre venter på at komme på plejehjem på Frederiksberg Hospital. Og der åbnes ikke nye plejehjem 1. november.

De svage ældre og personalet på Frederiksberg Hospital kan igen se frem til overbelægninger på 110 - 120 % med senge på gangene.

Mange svage ældre bliver deprimeret og føler sig ydmyget af at blive placeret på en hospitalsgang. Flere syge ældre tolker det som, at der ikke er plads til dem i samfundet.

Den såkaldte "Løkkepose" på 1,5 milliarder kr. giver en helt anderledes garanti for patienter, som står på venteliste til operationer, herunder eventuel behandling på private betalingshospitaler. Det er en behandlingsgaranti for disse patienter, som omfatter en garanti imod at blive placeret på en hospitalsgang.

Der er således en helt klar forskel i behandlingstilbud overfor de syge og svage ældre. Hvorfor er der denne diskriminering overfor de svage ældre ? Er det tilladt at diskriminere i behandlingen overfor de svage ældre ?
 
Det er spørgsmål der skal rettes til H:S´s bestyrelse, hvor sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen er repræsenteret med 40% af bestyrelsen.