$name

FOA har forhandlingsretten

 

Der er rift om lønmodtagerne. Sammen med de tværfaglige a-kasser byder de "gule fagforeninger" sig mere massivt ind med favorable tilbud om bistand i faglige sager.
Men for medarbejdere indenfor FOAs område, er det kun FOA der har retten til at forhandle med arbejdsgiverne.
  
Af Merete Astrup
 
Skal man tro de annoncer, som de "gule foreninger" rykker ind for tiden, kan en lønmodtager for næsten ingen penge få juridisk hjælp til, stort set de samme ting som i en fagforening.

Man kan blandt andet få hjælp til at få udbetalt tilgodehavender i form af løn, feriepenge m.v. Eller hjælp i forbindelse med en opsigelse eller en arbejdsskade.

Det er der for så vidt ikke noget forkert i.
Men ingen andre end den forhandlingsberettigede faglige organisation kan forhandle med arbejdsgiveren.
 
Indflydelse
- For medlemmer på vores arbejdspladser er det FOA, der har forhandlingsretten, og det synes jeg er meget vigtigt at sige til vores medlemmer og til de af vores uorganiserede kolleger, der eventuelt overvejer at lade det månedlige kontingent falde, til en af de "billige" organisationer, siger næstformand i fagforeningen Karen Stæhr.

- Hvorfor er det så vigtigt med den forhandlingsret?
- Fordi den betyder, at en arbejdsgiver skal gå i dialog og forhandle med FOA, hvorimod den samme arbejdsgiver, har ret til at afvise andre organisationer.

For medlemmer af FOA betyder det, at alle problemer store som små, kollektive problemer og det enkelte medlems problem, skal løses på en eller anden måde. Det sker dagligt gennem vores sagsbehandlere i fagforeningen.

Når det drejer sig om individuel rådgivning er det ekspertise fagforeningen stiller til rådighed lige fra start til slut på en sag, fordi hele vores virke er forankret i faget.
 
På det overordnede plan betyder forhandlingsretten, at løn- og ansættelsesvilkår forhandles for alle ansatte på overenskomstområdet. Det er FOA, der forhandler arbejdsmiljø, flexjob og andre job på særlige betingelser. Det er der ingen andre, der kan gøre, forklarer Karen Stæhr.

Endvidere betyder forhandlingsretten, at det er FOA, der sidder til bords i politiske råd og udvalg, hvilket indebærer indflydelse på udviklingen, hvilket ikke mindst har gjort sig gældende på social- og sundhedsuddannelsen. FOA var fødselshjælper for 12 år siden, og har været med i reformen til den nye uddannelse, som trådte i kraft januar i år.

Det er også FOAs medlemmer, der sidder til bords i Samarbejdsudvalg og MED udvalg. 
 
Gratis uddannelse  
Fagforeningen er meget andet end hjælp og ekspertise til problemer. Fagforeningen er også ekspert i uddannelse. Uddannelse er en væsentlig del at fagforeningens tilbud.

- Tillidsrepræsentanter får hele tillidsmandsuddannelsen, og sikkerhedsrepræsentanterne får deres uddannelse. Derudover har fagforeningen en vifte af uddannelsestilbud og kurser til alle medlemmer.

Fagorienterede kurser og almene kurser, som ikke fås i de "billige" organisationer. Al uddannelse i fagforeningen er enten helt gratis eller med et lille beskedent beløb, så det går noget af kontingent kronen til, siger næstformanden.

Derud over har medlemmer af FOA hele tillidsmandssystemet, som betyder at det enkelte medlem har den lokale kontakt på arbejdspladsen, og i den indeværende overenskomstperiode er det aftalt, at tillidsrepræsentanterne skal have bedre vilkår for arbejdet.
 
Det seje træk
Karen Stæhr mener, at et af fagforeningens problemer er manglende synliggørelse.
- Det er så nemt at slå sig op på, at man kan give hjælp til dit og dat, det er så håndgribeligt. 

Men gad vide, hvor vores faggrupper havde været i dag, hvis fagforeningen ikke havde været her. Hvem havde sørget for bedre uddannelser, hvem havde sørget for kompetenceudvikling, for at forbygge eller forbedre dårligt arbejdsmiljø osv.

Det er resultater, der er svære at måle. Det er det lange seje træk, som ikke kan skrives i en overskrift. Jeg tvivler på, om de samme resultater var nået uden os, og jeg ved, at vores arbejdsgivere er glade for, at vi er med, så de får vores modspil, Karen Stæhr.
 
Demokrati
Til forskel fra de "gule foreninger" er det medlemmerne selv, der vælger den ledelse, der skal lede fagforeningen. Det er medemmerne selv, der bestemmer kontingentet i fagforeningen. Ikke til a-kassen, det er politisk bestemt for alle. Men kontingentet til FOA forbund og fagforeningen.
 
Der ud over er fagforeningens budgetter og regnskaber åbne for alle og de offentliggøres i fagbladet. 

Det mener Karen Stæhr er endnu en vigtig pointe.
- De organisationer vi ser buldre frem nu, kan til enhver tid henholde sig til forretnings hemmeligheder, så hverken medlemmer eller offentlighed har en chance for at se, hvordan pengene bliver brugt, og hvor de egentlig kommer fra. Vi ved da ikke om, de får penge andre steder end fra deres medlemmer.

Jeg kan da godt undre mig over, hvordan de har råd til de massive kampagner de kører, når de har så lave kontingenter.
 
Drøn på nye a-kasser
Følgende a-kasser er godkendt som tværfaglige a-kasser for både lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende:

Den Kristelige A-kasse
Arbejdsløshedskassen for Selvstændige, ASE
Følgende a-kasser er fra 1- oktober godkendt som tværfaglige a-kasser for lønmodtagere:
Danske Lønmodtageres A-kasse, DLS (udspringer af Funktionærkartellet og Tekniker-sammenslutningen).

Frie Lønmodtageres A-kasse (udspringer af det tidligere Firma-funktionærernes a-kasse)
IT-Fagets og Merkonomernes A-kasse (udspringer af IT-fagets og merkonomernes A-kasse)
Stats- og Teleansattes A-kasse, STA, er godkendt som tværfaglig a-kasse for lønmodtagere, men godkendelsen får først virkning fra 1. marts 2003.

Følgende A-kasser har fået tilladelse til også at optage selvstændige erhvervsdrivende med tilknytning til det faglige område:
Malersvendenes A-kasse
Ingeniørernes A-kasse
Akademikernes A-kasse
Erhvervssproglig A-kasse
Danske Sælgeres A-kasse
Journalisternes A-kasse
Civiløkonomernes A-kasse
Følgende a-kasser har ansøgt Arbejdsdirektoratet om tilladelse til at optage selvstændige erhvervsdrivende inden for deres faglige område:
Metal med virkning fra 1. januar 2003
Magistrenes A-kasse
Sygeplejerskernes A-kasse
FTS´s A-kasse
(Kilde: A4 Nyhedsbrev)
 
I gear til fremtiden
Flere a-kasser og LO-forbund er i fuld gang med at geare sig til fremtidens konkurrence:
Offentligt Ansattes A-kasse, OAA, der hører under Forbundet af Offentligt Ansatte, FOA har opsagt 32 årsværk, hvilket svarer til knap 10 procent af medarbejderne.

Tilpasningen af OAA´s struktur skal ses i lyset af den nye konkurrencesituation, at der har været for mange ansatte i forhold til, at ledigheden er faldet. FOA har et analysearbejde i gang, hvor man overvejer at lave OAA om til en tværfaglig a-kasse.

Dansk El-forbund har med virkning fra 1. oktober sat administrationsbidraget i deres a-kasse ned fra 120 kroner per måned til 70 kroner for, at klare sig i priskonkurrencen med de tværfaglige a-kasser.
HK vil give medlemmerne en varedeklaration, som klart fortæller, hvilken service de kan forvente fra a-kassen.

På et hovedbestyrelsesmøde 23. oktober besluttes det, om HK´s a-kasse skal begynde at optage selvstændige og dermed tage kampen op mod ASE.
(Kilde: A4 Nyhedsbrev)