November 2002

Lederen
Frit valg-debatten har fået en ny dimension. Skal folk selv have lov til at bestemme hvem de vil behandles eller plejes af? Skal en person kunne foretage etnisk "sortering" i det danske behandlingssystem?

Mærk kvaliteten
Fagets Forening=Fagforening
FOA er fagforening for vores fag. FOA - og kun FOA - har retten til at forhandle for os.
Det vil sige: ingen arbejdsgiver kan nægte at forhandle med FOA.
Det er en kvalitet, som ingen andre foreninger har.

Kø tilbud!
Næppe var regeringens nye lov om tværfaglige a-kasser trådt i kraft, før pris tilbuddene fra kristelige og nye ukendte kasser stod i kø i gratis kuponhæfter og gratis aviser.
Priser kan de konkurrere på, men ikke på kvalitet. En a-kasse er meget andet end at udbetale dagpenge, siger a-kasse leder.

FOA har forhandlingsretten
Der er rift om lønmodtagerne. Sammen med de tværfaglige a-kasser byder de "gule fagforeninger" sig mere massivt ind med favorable tilbud om bistand i faglige sager.
Men for medarbejdere indenfor FOAs område, er det kun FOA der har retten til at forhandle med arbejdsgiverne.

Optakt til slutspil for Ny Løn eller....
Kommunerne har vedtaget deres budgetter. Ny løn blev en del af budgetspillet, da kommunerne manglede penge. Det fik både lønmodtagerside og arbejdsgiverside til at trykke på advarsels-lamperne.

Målet er højt - men personalet rækker efter det
En spritny bo- og leve afdeling for borgere med demens åbnede 1. april på Plejehjemmet Torsbo i Ishøj Kommune. Dermed blev flere års drømme gjort til virkelighed, og det er en virkelighed, hvor personalegruppen har brudt med gamle arbejdstidsregler og metoder.

Til eksamensfest
En historisk afslutning eller historisk begyndelse.
Det var i al fald et særligt hold social- og sundhedshjælpere, der fik deres eksamensbeviser overrakt den første fredag i oktober. De har prøvekørt den nye social- og sundhedsuddannelse.

Kærlighed og professionalisme
Sosu-assistenter har med stor succes stået for pleje og omsorg af svage ældre på Frederiksberg Hospital. En lille historie om hvordan livskvaliteten er blevet bedre for svage ældre - takket være sosu-assistenter. Desværre ødelægges muligheden af nye besparelser.

Eneværelser er ikke nok i psykiatrien
Patienter bliver ulovligt fastspændt på de psykiatriske afdelinger. Efter Europarådets torturkomites besøg på danske psykiatriske afdelinger for nylig, er der igen sat fokus på brugen at fiksering. Trods eneværelser, lys og nye bygninger er der en stigning i antallet af tvangsfikseringer.
-Der skal også personale med, siger en tillidsrepræsentant på Amager hospital

Forlig om ny arbejdsmarkedsreform
Regeringens første brede forlig blev om arbejdsmarkedet.
Ifølge forligspartierne en reform, som har til formål at øge beskæftigelsen med 87.000 job frem til 2010. Og alle forligspartier fremhæver, at de har sat deres fingeraftryk på forliget.