$name

Ud af klientrollen

 
Et forløb på et projekt i Center for Undervisning og Erhverv skal hjælpe mennesker til en plads på arbejdsmarkedet. En af mulighederne er social- og sundhedslinjen.
 
Af Ulla Nygaard
 
 
Center for Undervisning og Erhverv på Østerbro tilbyder 20 forskellige forløb i aktivering. Alle har retning mod et job eller en uddannelse. - Vores projekter er rettet mod realistiske muligheder på arbejdsmarkedet.

Formålet er at give den enkelte afklaring i forhold til et fagområde. Det er samtidig vores opgave at få kursisterne ud af klientrollen som de ofte befinder sig i, siger leder af centeret Marianne Larsen.

Center for Aktivering og Beskæftigelse indgik en rammeaftale med FOA tilbage i 1996 for at få skabt de bedst mulige forløb for kursisterne på social- og sundhedslinjen. De skal blandt andet i praktik på FOA's arbejdspladser.


- Vi har også et godt samarbejde med Social- og Sundhedsskolen i Fensmarksgade hvor en stor del af kursisterne vælger at fortsætte, siger Marianne Larsen, og videre:

- Ind imellem skrives der i pressen at sociale klienter skubbes over i social- og sundhedsuddannelserne. Det er ikke tilfældet hos os.
Vi ruster vores kursister og de bliver afklaret gennem det halve år her på stedet om arbejdet med mennesker nu også er noget for dem. De optages på Social- og Sundhedsskolen på lige fod med alle andre.
 
Lærere fra faget
De to underviserer Vibeke Baunsgaard og Nanna Karkalasev har en baggrund som sygehjælpere. Vibeke Baunsgaard har endvidere en uddannelse som plejehjemsassistent. De er begge uddannede voksenundervisere fra Dansk Erhvervspædagogisk Lærerseminarium, og har også en psykiatrisk efteruddannelse.

Mens Vibeke Baunsgaard er optaget af undervisning af holdet, fortæller Nanna Karkalasev:
- Aldersspredningen er meget stor, helt fra 18 til 58 år, og vi har mange indvandrere.

De fleste er kontanthjælpsmodtagere, når de visiteres hertil og de kan godt møde os med en vis afstand til systemet. Men det går hurtigt over. Vi tager udgangspunkt i deres egne livserfaringer og vi kommer tæt på hinanden. Vi følger vores kursister også i praktikforløbet.

Under praktiktiden følger en del af kursister også målrettet undervisning, fx i læsetræning for ordblinde. De rejser sig for alvor og kommer ud af klientrollen når de kommer i praktik efter 8 uger.
Nanna Karkalasev siger videre, at kursisterne fra start bliver gjort bekendt med at de ikke kan tage en uddannelse med den ene hånd i baglommen.

- Vi træner dem i hvordan der arbejdes på Social- og Sundhedsskolen fx med projektarbejde og arbejde med cases. Vi har også mange praktiske øvelser hvor de får indsigt i hvordan afhængigheden af andres hjælp kan opleves af ældre og handicap­pede. Det bliver de meget forskrækkede over, siger underviseren.

Til undervisningen kører også et kursus i førstehjælp som ligger ud over hvad man lærer på Social- og Sundhedsskolen.

- Vi arbejder også med psykiatri, så de får indsigt i at omgås psykiatriske patienter. I noget af forløbet arbejder de individuelt og fordyber sig i et område som de så skal undervisere hele holdet i, fortæller Nanna Karkalasev.

Vi social- og sundhedslinjen på Center for Undervisning og Erhverv vælger hvert år ca. 30 kursister at tage en social- og sundhedsuddannelse.