$name

Personalet i H:S siger stop


Hospitalernes kerneydelser i H:S er, at behandle og pleje patienterne. Men i H:S´s budget for 2002, er der så store finansieringshuller, at kerneydelsen ikke bliver mulig at udføre. Med mindre man vil skære hele aktiviteter eller behandlinger væk, eller lukke et helt hospital i H:S. 

Af Merete Astrup

- Er det det I vil, spørger Karen Stæhr, næstformand i Det Centrale Samarbejdsudvalg i H:S.
- Nu må politikerne melde ud til borgerne, hvad de vil.

Grænsen for hvad personalet kan yde er nået under de nuværende forhold, og politikerne får ikke fremover det hospitalsvæsen de gerne vil have.

Det er allerede nu svært at rekruttere kvalificeret personale, og det bliver sværere og sværere at fastholde personale.

Det bør bekymre politikerne så meget, at de også begynder at fastlægge nogle bærbare budgetter, hvor der er plads til faglig udvikling, og et ordentlig arbejdsmiljø, der følges op af en ordentlig løn.   
Det sagde Karen Stæhr på et foretræde hos Borgerrepræsentationens økonomiudvalg i dag.
Hun fortsætter:

- H:S har nu eksisteret i godt 6 år, og i alle årene har vi måtte se besparelser i øjnene.
Vi har været med til at rationalisere driften i H:S - fordi vi  kunne se og forstå fornuften med rationaliseringen. Medarbejderne har været aktive medspillere i langt de fleste planer, bl.a. fordi vi kunne se et mål med dem.

Men vi er nu nået til det punkt, hvor vi ikke kan se noget mål med besparelserne, siger Karen Stæhr, der også er næstformand i FOA, Social- og Sundhedsafdelingen i Storkøbenhavn.

Igennem længere tid, har der dagligt været overbelægning på bl.a. de medicinske afdelinger. Det kniber med at overholde aftalen, mellem H:S og Københavns Kommune om, at der højst må være 50 færdigbehandlede patienter i H:S.

Personalet har jævnligt gjort opmærksom på, det uholdbare i den situation.
For personalet er det utilfredsstillende ikke at kunne gøre sit arbejde med den kvalitet og omsorg vi gerne vil.

For patienterne er det uacceptabelt, at skulle ligge på en gang med en skærm, (hvis man er så heldig) eller som 5. mand på en 4 sengs -stue.

Tiden er inde til at politikerne indrømmer, at det har været et meget loyalt personale, som har været med til, at gennemføre den største omstrukturering, der nogensinde har været gennemført i et sundhedsvæsen i Danmark.

- Politikerne har nu mulighed for, at kvittere for den indsats, som personalet har ydet ved at de sikre et bæredygtigt budget i de kommende år, således at vi ikke hele tiden skal læse i aviserne, at vores arbejdsplads igen vil komme ud i uoverskuelige økonomiske vanskeligheder, som ingen rigtig vil tage stilling til, hvordan skal håndteres.

De små ungdomsårgange strømmer ikke til sundhedsuddannelserne - det kan der være mange årsager til - men en årsag kan være endeløse debatter om manglende økonomi, i stedet for debatter om udvikling til gavn for patienterne.

Vi har brug for tid til faglig udvikling, til
 efter- og videreuddannelse - og kompetenceudvikling.

Vi har brug for tid, at tage sig af den enkelte patient.

Vi har brug for en vision, og ikke politikernes tro på, at man løser H:S´s økonomiske problemer med endeløse udliciteringer af snart sagt alt.

Vis at I påskønner personalet - benyt lejligheden til det, inden de forsvinder og efterlader lukkede senge og utilfredse borgere og patienter, lyder Karens Stæhrs opfordring til politikerne i H:S.
 
Pressemeddelelse udsendt af fagforeningen den 29. januar 2002