$name

Forlig eller konflikt?

af formand Palle Nielsen

For første gang i historien, brød overenskomstforhandlingerne på det kommunale område sammen, tirsdag den 5. februar. Dette efter at der blev indgået forlig på statens område den 27. januar.  Fagforeningens bestyrelse drøftede overenskomstsituationen på et ekstraordinært bestyrelsesmøde, den 11. februar:
 
-  Bestyrelsen tager til efterretning, at det ikke er lykkedes parterne at nå til enighed om et overenskomstforlig. Det må konstateres, at det der skilte parterne var, om forlodsfinansieringen af Ny Løn til de lokale lønforhandlinger skal udgøre 1,5% (KTO-forslag) eller 2,2% (arbejdsgivernes forslag). En forskel, som ikke vil få betydning for udmøntningen af de generelle lønstigninger.
 
- Bestyrelsen fastholder selvfølgelig vores holdning til, at arbejdsgiverne ikke har levet op til intentionerne med Ny Løn, og at vi kan konstatere, at mange af vore medlemmer, ikke har fået del i de lokale lønforhandlinger siden 1998. Derfor har vi heller ikke fundet det nødvendigt, at anvende flere midler til forlodsfinansiering af Ny Løn. Det skal bemærkes, at den ene eller den anden procent til forlodsfinansiering, ikke vil ændre på det der var enighed om, vedrørende de generelle lønstigninger.
 
- I forhold til de mange positive elementer, som parterne havde opnået enighed om, så er bestyrelsen forundret over, at det ikke lykkedes parterne at nå et forlig. Det bekymrer bestyrelsen, at mange af de elementer der er enighed om, ikke er underskrevne delforlig. Dette betyder, at udgangspunktet for de videre drøftelser i forligsinstitutionen er lig nul og det er uklart, om disse forbedringer kan fastholdes i forligsinstitutionen.
 
 
KTO's repræsentantskab besluttede den 8. februar 2002, at det er KTO's forhandlingsudvalg der vurderer, om der er basis for at fremsætte nye forhandlingsforslag overfor de (amts)kommunale arbejdsgivere, at forhandlingsudvalget er KTO's delegation i forligsinstitutionen, og at der i en generel konfliktsituation sker en overordnet koordinering i KTO. Et signal om, at det er vigtigt at KTO står sammen i det videre forløb.
 
Fra det tidspunkt, hvor lederen er skrevet og til du modtager infoa, vil der foreligge nyt fra parternes møde i Forligsinstitutionen den 25. februar 2002 og forbundets hovedbestyrelse har taget beslutning om konfliktvarsler m.m..  Jeg skal derfor anbefale at du følger udviklingen på FOA's hjemmeside (www.foa.dk) eller tager kontakt til din tillidsrepræsentant.