$name

Marts 2002

Lederen
For første gang i historien, brød overenskomstforhandlingerne på det kommunale område sammen, tirsdag den 5. februar. Dette efter at der blev indgået forlig på statens område den 27. januar. Fagforeningens bestyrelse drøftede overenskomstsituationen på et ekstraordinært bestyrelsesmøde, den 11. februar

Plejepersonale lider under dårligt image
De elsker på en måde deres arbejde, og alligevel forlader hver tredje deres job. Ni ud ti medarbejdere indenfor social- og sundhedssektoren er tilfredse, men de er trætte af, at de skal forsvare deres fag udadtil.

Alt er vundet i kamp
fra retten til medlemskab af en fagforening til den sidste krone, du får på lønsedlen, er det resultat af kamp og indsats. Intet er kommet eller kommer gratis til danske lønmodtagere, viser fagbevægelsens over 100 år lange historie.

Fra fængsel til egne huse
De første år var hårde. Bevægelsens såkaldte agitatorer skulle overbevise hver enkelt arbejder om nødvendigheden af faglig organisering.

Fra sejr til sejr gennem solidaritet
For 100 år siden grundlagde arbejderbevægelsen et system, som hjalp i kampen for hver krone, hver feriedag og hver lille rettighed. Trods kritik og ny udvikling har det holdt til i dag og efterlignes andre steder i verden.

Hård kamp for kvinder
Kvinderne havde det hårdest af alle på arbejdsmarkedet, og blandt dem udgjorde tjenestepigerne den absolutte bund. Især på landet var forholdene præget af noget, der lignede slaveri, og seksuelle misbrug af piger helt ned til 12 år fra husherrernes side hørte til dagens orden.

Fra storlockout til velfærd - og ny kamp
Trods politisk splittelse i har fagbevægelsen stået sammen som en enhed. Men nu venter nye trusler og udfordringer.

Fedterøv eller fremadrettet
Løn- og arbejdsvilkår forhandles i stigende grad lokalt. Udviklingen splitter både arbejdsgivere og folk på samme side af bordet. Forhandlingschef i FOA Steen Parker fortæller her om baggrunden for udviklingen og dens fordele og ulemper.

Fagforeningen skurk eller helt
Fra at have rollen som medlemmernes garant for at de kollektive overenskomster blev overholdt, er fagforeningen med det decentrale aftalesystem, blevet placeret midt i det enkelte medlems lønudvikling. Det kræver omlægninger og nye rollefordelinger, men også risiko for at blive skydeskive for utilfredshed med manglende lønudvikling.

Fagforeningen skal gå på to ben
En af de nye udfordringer, som fagforeningen står midt i, er at sejle op imod den truende personalemangel. Fagforeningen går på to ben, for det handler både om at få flere ressourcer, men også at bruge dem man har bedre, mener Karen Stæhr.

Udlicitering vendte op og ned
Udlicitering af offentlige opgaver til private virksomheder, blev en af 90`ernes store udfordringer for FOA - fagligt og politisk. Udliciteringen handlede om ideologi og om "hellige køer", og den skabte en debat ikke bare i fagbevægelsen. Også i det politiske liv og i befolkningen, blev velfærdssamfundets ansvar og opgaver sat på dagsordenen.

De sendte en mand
Johannes Nielsen har lavet et kombineret show og foredrag ud af sine erfaringer fra han var mandlig hjemmehjælper på Nørrebro. Det er historier om sexchikane, havregrød og kampen om støvsugeren.

På vej mod det blå stempel
Hospitalerne i H:S, er i disse dage til eksamen. Det er nu, de skal have det endelige kvalitetsstempel, som i hospitalsverdenen går under navnet akkreditering. I to år har konsulenter fra Joint Commission sammen med personalet kigget hospitalerne efter i sømmene. Det har været en sej proces, men det rykker, mener tillidsrepræsentanten.

En tryg vej til uddannelse og job
Den sikker vej til social- og sundhedsuddannelserne er, et halvt år på Center for Undervisning og Erhverv. Her bliver mange afklarede på om uddannelsen er noget for dem, og her henter mange kommende elever den ekstra portion ballast de har brug for.

Ud af klientrollen
Et forløb på et projekt i Center for Undervisning og Erhverv skal hjælpe mennesker til en plads på arbejdsmarkedet. En af mulighederne er social- og sundhedslinjen.

Åbner døren til uddannelse
Mette Friis Bergen og Morten C. Hansen er kursister på Center for Undervisning og Erhverv og får en smagsprøve på social- og sundhedsuddannelserne.

Personalet i H:S siger stop
Hospitalernes kerneydelser i H:S er, at behandle og pleje patienterne. Men i H:S´s budget for 2002, er der så store finansieringshuller, at kerneydelsen ikke bliver mulig at udføre. Med mindre man vil skære hele aktiviteter eller behandlinger væk, eller lukke et helt hospital i H:S Dispensation på engelsk.

Dispensation på engelsk
Engelsk er et obligatorisk fag i den nye social- og sundhedsuddannelse. Knap havde de nye elever indtaget deres pladser på skolebænken, før spørgsmålet om at give dispensation til nogle ansøgere med indvandrerbaggrund blev rejst i er par lokale medier.
Skolechef Inger Margrethe Jensen meldte ud, at nogle kvinder med indvandrerbaggrund bør havde dispensation for engelsk. Formand for FOA Social- og Sundhedsafdelingen, Palle Nielsen, var betænkelig. Infoa satte de to overfor hinanden.