$name

Stegt flæsk eller grøntsagsgratin

 
Hvis livretten er stegt flæsk og persille sovs, er det ikke lykken, når der bliver sat en blomkålsgratin på bordet.
Men hvis nu kolesteroltallet ikke tåler livretten,  hvad så?
Dialog om de ældres rettigheder er sat på dagsordenen af DSR og FOA.
I marts inviterede fagforeningerne til dialog møde om ældreplejen i  Københavns Kommune.
 
Af Merete Astrup
 
Hansen har gennem et langt liv røget sin yndlingscigar, den verdensberømte håndrullede cubanske Cohiba. Nu er han pensionist, og hvis han absolut fortsat vil ryge, hvad lægen i øvrigt har frarådet, må han skifte Cohibaen ud med en billigere udgave. Det er vel vigtigere, at der er ordentlig mad i køleskabet. Det synes mange andre i hvert fald.

Hvad nu hvis Hansen ikke er enige med "de mange andre".
"For meget forlangt - en dialog om ældres rettigheder," hedder den pjece som Dansk Sygeplejeråd og FOA i fællesskab har udgivet. Pjecen er lavet på baggrund af en rapport, som de to fagforbund har lavet om etik i ældreplejen. Budskabet er at få en dialog om, hvordan de etiske dilemmaer håndteres.
 
På dialogmødet deltog lokalpolitikere, mellemledere, ledere og tillidsrepræsentanter. 
 
Hverdagens dilemmaer.
Hver dag indebærer etiske og moralske valg. For os alle sammen. I mødet mellem den ældre bruger og medarbejderen i ældresektoren er det grundlæggende et møde mellem to ligeværdige mennesker.

Det kræver tillid og åbenhed. Men selvom man færdes i tillid og åbenhed, vil der for de ansatte i omsorgs- og plejesektoren hver dag opstår dilemmaer, og hver dag vil bringe vanskelige valg. Simpelthen fordi, det ikke altid er muligt at imødekomme de ældres ønsker og behov.
For at vende tilbage til stegt flæsk og persillesovs.

Olsen har gennem livet selv valgt, hvad han vil spise, og det ønske og behovet for individualitet ændres ikke, fordi han er blevet ældre. Derfor bør han have lov til at vælge mellem forskellige retter, også fra den dag han ikke er i stand til selv at tilberede maden. Og så vælger han nogle gange livretten.

Men hvad så med sundheden, kolesteroltallet og diabetikerens skånekost?
Hvornår er det i orden, at personalegruppen tager over og påvirker eller bestemmer over den ældres valg?
 
Ældre har ret til at føle sig velklædte og soigneret.
Men hvad så når fru Petersen ikke vil i bad, og hvordan sikrer vi, at det er hendes behov og ikke personalets behov, der bliver målestokken for, hvornår man ser pæn ud?
 
Tid til etik
På dialogmødet sad deltagerne omkring bordene og diskuterede disse hverdagens dilemmaer.
Resultaterne fra bordene kan samles sådan her:

- Hvornår laver vi overgreb, og hvornår er det omsorgssvigt.
Dilemmaet optager personalet i pleje- og omsorgssektoren, og et af forslagene lød:
- Vi vil gerne have mulighed i hverdagen for at diskutere etik. Som det foregår nu, er det noget der foregår i frokostpausen.
Når vi snakker manglende tid, tænker vi ikke alene på tiden hos borgeren. Vi mener også tid med vores kolleger. Det skal være legalt at bruge tid på de her diskussioner. Det tror vi både skaber kvalitet og arbejdsglæde.

Personalet i pleje- og omsorgssektoren har brug for dialog med de lokalpolitikere, der fastlægger serviceniveauet.
 
Vil legalisere ydelser
På mødet lagde de tilstedeværende politikere fra Borgerepræsentationens Omsorgs- og Sundhedsudvalg ører til, og de udtrykte interesse for dialogen.
Medarbejderne sagde blandt andet:

- Der er ydelser, vi ikke kan udføre for de ældre ifølge vores serviceniveau. Men vi gør det alligevel. Officielt må vi ikke købe en transistorradio til fru Jensen. Vi køber den alligevel, men vi vil gerne kunne gøre det officielt.

Vi er også nødt til at være sikre på, at når vi siger, at noget ikke er godt nok, at politikerne så også hører på os. Altså at I har tillid til os.

Fleksibilitet var et andet nøgleord.
- Vi forstår godt, at der i kommunen skal være et ens serviceniveau. Men BUM modellen er tung. (Modellen hvor bestiller og udførerarbejde er adskilt- red.) Og måske skulle vi kigge på muligheden for større fleksibilitet indenfor de enkelte hjemmehjælpsgrupper, passet til de borgere vi har i gruppen.
 
Ved at af bordene sad den radikale sundhedsborgmester Inger Marie Bruun- Vierø. Her snakkede man meget "Hjælp til selvhjælp". Det er også etik.

- Det vil vi gerne, og vi vil også gerne rydde op i rutiner og ændre vaner. Men politikerne skal også vide, at det tager længere tid at hjælpe eller lære den ældre borger at spise selv, end at made ham eller hende. "Hjælp til selvhjælp" er også tid.

Starten på dialogen om etik og ældres rettigheder er gået.
- Nu håber vi, at den bliver fulgt ude på arbejdspladserne, og at politikerne tager dialogen alvorligt, siger Karen Stæhr, næstformand i FOA, Social- og Sundhedsafdelingen og Vibeke Westh, formand for DSR Hovedstaden.