$name

Eleverne vil være boglige 

Socialministeren og to københavnske borgmestre er ude med riven. De ser gerne, at social- og sundhedsuddannelserne bliver mindre boglige. Vis os tillid i stedet for, siger Landselevbestyrelsen i FOA.
  
Af Merete Astrup
 
Mere vil have mere.
Det startede med et udspil om at give dispensation for engelsk til kvinder fra etniske minoritetsgruppe, der i øvrigt ofte behersker et andet fremmedsprog end engelsk.

Så var det vidst den radikale sundhedsborgmester i Københavns Kommune, Inger Marie Bruun- Vierø, der blandede sig. Faget kan man afskaffe, mener hun. En social- og sundhedshjælper skal jo alligevel ikke snakke engelsk med den gamle ude i hjemmet.
 
Skoleborgmesteren, enhedslistens Per Bregengaard, er lidt mindre kategorisk, men nærer samme bekymringer for, at man afskærer grupper fra at søge uddannelsen, med de nuværende krav.

Så kom landets konservative socialminister Henriette Kjær på banen. Hun mener slet ikke, at eleverne skal boge den så meget. For det er der simpelthen mange unge, der ikke gider. Og så kan de da ligeså godt blive social- og sundhedshjælpere forstås.
Tag den !
 
Sludder
Men eleverne vil gerne boge den.
I landselevbestyrelsen i FOA, er de godt trætte af at høre på at hele uddannelsen skal nedkvalificeres, hvilket ikke pynter på hverken uddannelsen eller fagets image.

Hvem gider søge ind på en uddannelse, hvis højeste kvalifikation er, at der ingen bøger er. 
- Vi ønsker udviklingsmuligheder, ikke begrænsninger. Vi ønsker kvalitet i uddannelserne, ikke kvantitet. Vi er er overbeviste om at brugerne også vil vælge kvalitet, siger bestyrelsen i en udtalelse.

De mener i øvrigt ikke at hele uddannelsen skal forringes, fordi man har et problem i København. Med adresse til de to københavnske borgmestre, der henholder sig til, at der er mange indvandrere i København, der afskæres fra uddannelsen.

For god ordens skyld, gør elevbestyrelsen opmærksom på, at det ikke er et krav at kunne engelsk, for at komme ind på uddannelsen.

Man får sit eksamensbevis, selvom man får 0 i engelsk.

- Hvis man tager EDB og engelsk ud af uddannelsen får man en A og B uddannelse, som kun vil gøre imageproblemer endnu værre.

Eleverne opfordrer de politikere, der for mindre et år siden vedtog de nye uddannelser, om at stå vagt om kvaliteten.

- Hvis man skaber udvikling på uddannelserne i stedet for begrænsninger, så er det en vej til bedre rekruttering, mener landselevbestyrelsen i FOA.