$name


Varen skal leveres
Interview med Dennis Kristensen

Markante holdninger og tættere på medlemmerne
Vil det snævre flertal kræve noget særligt af dig, blev Dennis Kristensen spurgt om efter formandsvalget, hvor kun syv stemmer skilte ham fra Reiner Burgwald.
- Jeg er blevet valgt og skal holde sammen på forbundet. Alene det, at der er fire kandidater afspejler, at der er forskellige holdninger. Vi har haft en god demokratisk proces, og vi står ikke for fire forskellige linjer. Det er mere et spørgsmål om personer end om linjer` siger Dennis Kristensen. Så efter hans opfattelse betyder det ikke så meget.

Tre vigtige områder fremover
Som tre vigtige ting FOA skal stå for i fremtiden, nævner han som det første velfærdsdebatten. Og her tænker han på at have markante holdninger lokalt og centralt. På det lokale plan handler det om amts- og kommunalbestyrelser, som har stigende indflydelse på, hvad der sker i velfærdssamfundet. Centralt handler det om, hvad der foregår i forbundet.
FOA skal desuden være kendt for, at bringe forhandlinger om løn mv. tættere på medlemmerne.
FOA skal tillige være kendt for, at stå for en meget stærk arbejdsmiljøindsats. Dennis Kristensen mener, at medlemmerne oplever arbejdsmiljøet på højde med lønnen.

Ny Løn
Ny Løn opfatter Dennis Kristensen som grundlæggende rigtigt tænkt. Til gengæld mener han at Ny Løn ikke er skruet rigtigt sammen. Han fremhæver især, at lønforhandlingerne lokalt ikke sker mellem ligeberettigede parter. Tit fører dette til, at når ingen kan blive enige, så er der ingen der får noget. Der er efter hans mening, heller ingen pressionsmuligheder i form af f.eks. et voldgiftssystem eller ret til at varsle konflikt.

Fagbevægelsens udvikling
Fagbevægelsen har behov for nytænkning og han er på linje med Poul Winckler og Margit Vognsen, der vil skabe en mere forenklet struktur.
- Vi laver tingene for mange steder for mange gange siger han. Dennis Kristensen mener, at forbundene bør afgive kompetence og heri ligger der også store besparelser for medlemmerne.

Poul Wincklers afløser
Han har siddet i FOA`s hovedbestyrelse siden 1985 og kunnet følge forbundets udvikling. Han opfatter sig selv mere merkant end sin forgænger, og betegner Poul Wincklers linje som "blød".
Dennis Kristensen mener, han siger tingene tydeligere, specielt i sager om udlicitering og andre væsentlige spørgsmål.

Medlemstilbagegang
- Vi skal kunne levere varen. Vi kan ikke markedsføre os selv ud af en medlemsflugt,´ siger han.
Fremtidens medlemmer lader sig ikke snyde af emballagen. Så der må være noget bagved, mener den nye forbundsformand.
Fagbevægelsen må indstille sig på, at arbejde på helt andre vilkår, mener han. Man må give medlemmerne en opfattelse af, at det er gavnligt, at være medlem - ellers bliver man fravalgt. Det er vigtigt at tage hensyn til de individuelle interesser, samtidig med at fællesskabet skal skabe rammerne for den enkeltes situation.
(Kilde: www.foa.dk)