$name


Sundhedskartellet baner vej
FOA og DSR er nået langt i samarbejdet. Nu skal det cementeres lokalt. Ingen led i kæden må springes over. Tillidsrepræsentanter i H:S og sygehusene i amtet var samlet, da fagforeningens sygehuskonference satte branchesamarbejde og kompetence på dagsordenen.

Af Merete Astrup

Men den fælles pjece "For meget forlangt? - i dialog om ældres rettigheder" lykkedes det Forbundet for Offentlige Ansatte og Dansk Sygeplejeråd at sætte dagsordenen om ældres etiske rettigheder, endda under en valgkamp.
Finder de faglige organisationer inden for sundhedssektoren for alvor sammen, kan politikere og arbejdsgivere se frem til, en stærk både med og modspiller.
Det var budskabet på fagforeningens sygehuskonference.
Udgangspunktet lokalt kan være Sundhedskartellet.
Karen Stæhr, næstformand i fagforeningen henviste i sin indledning til Københavns Amt, hvor det lokale sundhedskartel allerede har bevist, at man kan være en styrke.
Sidste år afleverede sundhedskartellet et forslag til projekt om opgaveglidning til amtspolitikerne og sygehusledelsen.
Forud for de lokale lønforhandlinger kontaktede organisationerne hinanden, for at undgå at blive spillet ud mod hinanden.
- På forbundsplan har vi været hos socialministeren og sundhedsministeren omkring ældrepolitikken, sagde Connie Kruckow, formand for DSR.
Sammen med Lene B. Hansen, sektorformand i FOA var hun inviteret for at fortælle om samarbejdet, og hvad det kan bruges til.

Attraktive arbejdspladser
- Målet er attraktive arbejdspladser. Vi har en viden om hinandens arbejde og uddannelsesforudsætninger, burde i hvert tilfælde have det, så samarbejdet ligger egentlig lige for, sagde Connie Kruckow.
I stedet for at fokusere på det, der kan være uenighed om, fokuserer organisationerne nu på det, der er enighed om.
- Der er er nogle områder, hvor vi ikke er enige, og der er også nogle områder hvor DSR går ud alene, og hvor FOA går ud alene. Det skal der også være plads til. Men der er rigtig meget at være enig om.
Vi har et interessefællesskab i at gøre arbejdspladserne bedre. Det er et fælles anliggende at sørge for at alle får kompetenceudvikling, og det handler om at få sammensat det team, der er bedst for patienterne. Hvis ikke vi kommer med nogle bud, så er der kun en gruppe, der gør det. Det er politikerne, sagde Connie Kruckow.
Den anden del af samarbejdet er forhandlingsfællesskabet.
Sådan lige aktuelt knirker fællesskabet i KTO, men sygeplejerskernes formand tror på, at der fortsat skal forhandles sammen. Om end på en anden måde. Som for eksempel branchefællesskaber, søjler eller hvad det kommer til at hedde.

Alle led med
Hovedpointen i samarbejdet er, at alle led er med.
- Hvis ikke alle er det, fungerer det ikke i praksis. Så kunsten nu er, at få samarbejdet helt ud på den enkelte arbejdsplads. I det daglige samarbejde, i lønforhandlinger og når rammeaftaler skal udfyldes. Og det gælder samarbejdet om en sundhedspolitik.
For at ingen skulle være i tvivl om sygeplejerskernes formands udtalelser, sagde hun:
- Sygeplejersker har ikke monopol på sygepleje. Vi har monopol på sygeplejersker.
Den efterfølgende debat viste, at der er kompetenceknuder mellem sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Men som flere af tillidsrepræsentanterne sagde, handler det ikke så meget om sygeplejersker contra social- og sundhedsassistenter og sygehjælpere. Men mellem personale og ledere. Nu er det bare sådan, at de fleste ledere er sygeplejersker, så på den måde er det relevant at nævne.
Der kom et forslag til Connie Kruckow om, at DSR kunne fortælle deres medlemmer lidt om hvad social- og sundhedsassistenterne er for nogle, og hvad de kan.
En tillidsrepræsentant pegede på, at især nyuddannede sygeplejersker har svært ved at give kompetence fra sig og slet ikke kender social- og sundhedsassistenterne.
Connie Kruckow kendte godt problemet:
- Dialog kan efterhånden lyde lidt forslidt, men det er vel vejen til at løse sådanne problemer.
En debat munder ud i, at det er en god ide, at lave nogle grundige introduktioner på arbejdspladserne.

Plejeprofil
Ingen behøver at starte forfra. Hele spørgsmålet og kompetence og arbejdsdeling mellem faggrupper ligger serveret i Plejeprofiludvalgets rapport.
Den tog Lene B. Hansen fat på.
- Heri er det skrevet, hvordan man kan ændre på struktur og organisation på sygehusene. Den kommende plejeprofil indeholder kompetence udvikling til alle.
Den er et godt redskab, til et samarbejde sagde Lene B. Hansen .
Derudover nævnte hun sundhedsministeriets rapport, fra det rådgivende udvalg, som klart siger at overenskomsterne ikke er en barriere for andre måder, at gøre tingene på.
- Vi har hyldemeter af rapporter, vi nu skal bruge, sagde Lene B. Hansen.
Konferencens eftermiddag var afsat til kompetenceudvikling med. Per Christian, Personaleudviklingschef i H:S, og Jørgen Svendsen, personalechef i Københavns Amt.
Den debat vender vi tilbage med senere i infoa.