$name


Fremtidens faglige fællesskaber
Pludselig befandt Britta Hansen og Berit Gorm sig i en gruppe, der skal danne et nyt landsdækkende netværk for faglige fællesskaber. Sådan kan det gå, når man drager til Odense for at deltage i FOA`s netværkskonference.
De to social- og sundhedsassistenter fra afdeling N 42 på KAS Glostrup, er vildt begejstret.

Af Merete Astrup

Virkeligheden kalder på nye fællesskaber i det daglige arbejde. Det er situationer eller særlige arbejdsopgaver, der appellerer til nye former for netværksdannelse, fordi det er i hverdagen interesserne mødes, og her man har behov for og glæde af, at udvikle sig sammen fagligt og personligt.
Sådan hed det i indbydelsen til netværkskonferencen.
- Det er lige, hvad jeg har ventet på, fortæller Berit Gorm om FOA`s indkaldelse til netværkskonferencen, som blev holdt i marts.
Berit Gorm og Britta Hansen er kolleger på afdeling N 42 på KAS Glostrup, og de blev hurtigt enige om at melde sig til konferencen.
- Igennem årene har vi fået nogle gode fællesskaber på vores afdeling omkring vores specialer, og vi er meget interesseret i, at udvikle og udveksle erfaringer og visioner med kolleger landet over, siger de.
Mens for eksempel sygeplejerskerne længe har organiseret sig i faglige fællesskaber, har FOA kun kendt til et netværk, hvor arbejdsopgaverne har været omdrejningspunktet. Det er for sygehjælpere og social- og sundhedsassistenter ansat indenfor kræftbehandlingen.
- Vi har alle sammen et behov for at danne den slags netværk. Det første netværk har gjort sine erfaringer på godt og ondt, som vi kan bruge. Vi hørte om deres erfaringer, og vi hørte andre fortælle om andre netværk. Vi diskuterede visioner for faglige netværk, fortæller Berit Gorm.
- Vi hørte ikke kun på, vi tog også selv del. Vi deltog i workshops om at danne egne netværk. Og så lige pludselig sad Berit og jeg i den gruppe, som har fået den opgave, at stifte vores landsdækkende netværk, beretter Britta Hansen.
Det var ellers ikke sådan, hun havde forestillet sig konferencen skulle forme sig for hende. Hun skulle bare lytte. Men når man nu brænder for de opgaver, der ligger i ens fag.

Visioner
Visionerne er på længere sigt, at få oprettet et videnskartotek. Så man kan søge på personer der har en ekspertise indenfor et speciale, og søge på informationer om medicin, og forskning.
- Tænk, når vi når så langt, at vi bare kan søge den viden og de erfaringer, man allerede har gjort på andre afdelinger indenfor vores specialer, siger Berit Gorm og Britt Hansen med drømmende blikke.
Men lige nu og her gælder om at få noget op at stå, og FOA yder såvel økonomisk som praktisk støtte til etablering af netværk for hele sektorens medlemmer.

For den enkelte medarbejder vil deltagelse i de faglige netværk blandt andet indebære nye muligheder for personlig og faglig udvikling og for social- og sundhedssektoren i FOA vil etablering af faglige netværk skabe nye kommunikationsmuligheder i den virkelighed medlemmerne er i.
Støtten til de faglige netværk skal derfor også ses som et udtryk for sektorens ønske om, at skærpe den faglige identitet.

Ikke minisygeplejersker
Berit Gorm mener, at der er brug for, at styrke den faglige identitet.
- Social- og sundhedsassistenter og sygehjælpere er ikke, og skal heller ikke være minisygeplejersker. Vi skal finde vores egne ben. Vi har en uddannelse til et fag, vi får nogle kompetencer som der er brug i sundhedssektoren. Dem skal vi dyrke og fremhæve, og arbejde side om side med sygeplejerskerne, siger hun.
- Vi skal væk fra, at vi "får lov til at udføre nogle opgaver", supplerer Britta Hansen.

På afdeling N 42 i Glostrup har de masser af den slags erfaringer. På afdelingen har de kun en sygeplejerske.
- Vi andre er social- og sundhedsassistenter, og det går fint. Vi står faktisk i den situation, at en kommende gruppeleder af afdelingen kan blive en social- og sundhedsassistent, siger Britta.
Denne sammensætning startede godt nok med, at afdelingen på et tidspunkt manglede sygeplejersker, men i dag er social- og sundhedsassistenterne naturligt med i stuegang, konferencer, kontakter til myndighederne osv.
Vores oversygeplejerske tøvede da helle ikke et øjeblik med at give os tjenestefri og transport til konferencen, fortæller de to social- og sundhedsassistenter.

Interesse for fagforeningen
Første skridt bliver, at vi indkalder til stiftende generalforsamling inden længe.
Berit og Britta glæder sig til at komme i gang.
De ser også dannelsen af netværk som en vej til, at flere kolleger vil få interesse for fagforeningen, når de oplever at fagforeningen også er platformen for den faglige identitet.
Af samme grund, mener de heller ikke, at det er tillidsrepræsentanterne der skal være iværksætterne.
- De har nok at se til, og jeg tror, at andre kolleger har det ligesom jeg har. Jeg har aldrig haft den store interesse for at beskæftige med det faglige arbejde, men jeg brænder for at gøre noget i mit fag. Ad den vej kan vi måske få flere aktive med, mener Britta Hansen.
Foreløbig ligger der det organisatoriske arbejde med at formidle budskabet om netværkets dannelse.
- Vi tænker at bruge de lokale FOA blade, og alle hospitaler har også interne blade, som vi kan formidle i, siger de to entusiastiske social- og sundhedsassistenter.
De faglige netværksdannelser skal etableres indenfor hele omsorgs- og plejeområdet, for alle medarbejdere har behob for et forum der kan danne rammen om udveksling af viden og erfaringer.