$name


Cykling kan også give arbejdsskader

En del faggrupper, blandt andre social- og sundhedshjælperne , benytter dagligt cyklen som en del af deres arbejde. Og det sker, oftere end man troede, at medarbejderen kommer ud for et uheld under cykelturen. Når det sker, er der tale om en arbejdsskade.

Af Erik Ovesen, Defacto Kommunikation

Arbejdsskader og -ulykker er mange ting. Kører du galt på din cykel, er der ikke mange, der vil betegne det som en arbejdsskade. Men er du f.eks. hjemmehjælper og kører galt på vej ud til borgerne , er der tale om en arbejdsskade eller -ulykke.
Det er en problemstilling, som man inden for sektoren hidtil ikke har været rigtig opmærksom på. Men nu viser en undersøgelse fra Rødovre Kommune, at rigtig meget sygefravær blandt hjemmehjælpere netop skyldes cykelskader opstået i forbindelse med arbejdet.

Undersøgelsen - der omtales i bladet Arbejdsmiljø nr. 4/april - viser, at de omkring 260 social- og sundhedshjælpere i 2000 til sammen havde 600 sygedage - af disse kunne 254 direkte tilskrives skader opstået ved cykling. Det er faktisk flere skader end f.eks. forårsager af løft. Det kan selvfølgelig hænge sammen med, at de ansatte har fået indarbejdet langt bedre løfteteknikker sammenholdt med bedre løfteaggregater. Men alligevel er det tankevækkende, at cykelskader tegner sig for så stor en del af det samlede sygefravær.
I Rødovre Kommune er områdeleder, Karina Andersen, inde på, at problemet måske skyldes stress blandt hjemmehjælperne. Hun udtaler til bladet Arbejdsmiljø, at der er tale om en meget pligtopfyldende faggruppe - som samtidig har meget travlt. På cykelturene mellem borgerne fylder arbejdet stadig så meget i deres bevidsthed, at det måske går ud over koncentrationen og opmærksomheden i trafikken - og så sker uheldet.

Hvad kan der gøres?
I Rødovre kontaktede man bedriftssundhedstjenesten (BST) for at få hjælp til at nedbringe antallet af cykelskader. Miljøtekniker Jesper Hansen kortlagde i november 2001 problemets omfang. Det var planlagt, at han i april i år, skulle barsle med en form for idekatalog med forslag og anbefalinger. Jesper Hansen fratrådte dog sin stilling i BST inden idekataloget lå færdigt. I BST regner man dog med, at Jesper Hansen vil færdiggøre opgaven på freelance-basis, men kan ikke oplyse hvornår de forventer kataloget færdigt.
Inden sin fratræden fra BST havde Jesper Hansen dog foreslået Rødovre Kommune:
- Social- og sundhedshjælperne skal gennem en uge notere, hvor de har problemer med vejene, og hvad der er mest generende. Disse oplysninger samles og videregives til kommunens vejafdeling, som herefter tager stilling til, om de vil gøre noget ved de påpegede problemer.
- Indførelse af en sommer- og vinterarbejdsplan, der skal tage hensyn til vejrliget samt ekstra sygdom blandt personale og borgere i vintersæsonen.
- Nedsættelse af en arbejdsgruppe bestående af social- og sundhedshjælperne plus andre faggrupper i kommunen med henblik på at få indflydelse på kommunens trafikplaner.
- Forsøgsgrupper afprøver cykelanhænger, taske, rygsække, pigdæk mv.
Disse ideer og anbefalinger kan selvfølgelig også anvendes i andre kommuner, som også har forholdsvis mange arbejdsskader opstået ved cykelulykker.
I flere kommuner bruger social- og sundhedshjælperne deres egne cykler i forbindelse med arbejdet. Det betaler kommunen den pågældende 100,- kr. for - disse penge skal dække vedligeholdelse af cyklen. Der skal ikke mange punkteringer til, før det er en dårlig forretning for medarbejderen - og det kan også betyde, at cyklen ikke vedligeholdes optimalt. Så det ville måske være en bedre "forretning" for alle parter, hvis arbejdsgiveren stillede ordentlige cykler til rådighed og også sørgede for den nødvendige vedligeholdelse, så uheld og skader i hvert fald ikke opstår som følge af dårligt materiel. Og selv om mange finder cykelhjelmen usexet, så er den faktisk en rigtig god sikkerhed, hvis/når uheldet sker.

Stress-årsager må fjernes
Miljøsekretær, Tage Christensen, FOA Social- og Sundhedsafdelingen i Storkøbenhavn, kender kun Rødovre-undersøgelsen fra omtalen i bladet arbejdsmiljø. Han ser frem til at BST fremlægger sit idekatalog, men hilser allerede nu de anbefalinger velkommen, som miljøtekniker Jesper Hansen har peget på.
- Men noget siger mig, at det især er årsagerne til stress-symptomerne, som vi skal fokusere på. Arbejdet som hjemmehjælper er blevet mere og mere stresset . de presses utroligt hårdt og deres ansvar og omsorg for klienter betyder, at de ofte "bærer" videre på disse problemer. Så mister de måske koncentrationen og overser faresignaler i trafikken.
- En anden stressfaktor kan være, at der ikke afsættes den nødvendige vejtid, når klienterne fordeles blandt hjemmehjælperne om morgenen. Og det forstærker en i forvejen presset arbejdssituation. Det nytter jo ikke, at man blot får flere klienter, hvis man ikke også afsætter en rummelig tid til at komme rundt til dem. Og så er det helt oplagt, at der må sættes mere tid af til transport i vinterhalvåret.
- Jeg synes, det er godt, at man i Rødovre er blevet opmærksom på et ellers upåagtet problem. Men det er ikke et så markant problem, at vi har kunne aflæse det i medlemmernes anmeldelser af arbejdsskader til afdelingen. Alligevel tyder undersøgelsen fra Rødovre på, at det er et problem, som sikkerhedsorganisationen bør være opmærksom på, siger Tage Christensen.
Tage Christensen oplyser, at sikkerhedsorganisationen f.eks. lavede en registrering af hullede veje i indre by. Sikkerhedsorganisationen gjorde kommunen opmærksom på de dårlig veje, hvilket betød, at kommunen sørgede for at udbedre forholdene.