$name


3-3 Modellen er kommet til byen

Tre arbejdsdage, tre fridage, tre arbejdsdage, tre fridage osv...
Modellen er afprøvet indefor plejesektoren i en flere svenske kommuner.
Det lader til at alle er glade, medarbejdere og arbejdsgivere og sygefraværet er dalet.
I Danmark er modellen også blevet rosende omtalt, og nogle kommuner er vilde for at indføre modellen.

Af Merete Astrup

Det lyder næsten for godt til at være sandt. Men ifølge de svenske erfaringer er både arbejdsgivere og medarbejdere glade for 3- 3 modellen. Ja, man taler ligefrem om at 3-3- modellen har revolutioneret den svenske ældrepleje.
I Sverige siger man, at 3-3 modellen har resulteret i færre sygedage og større arbejdsglæde blandt medarbejderne. Og kommunerne sparer oven i købet penge på ordningen.
I Danmark er enkelte kommuner i gang med spæde forsøg på, at indføre modellen.

Ideen
Grundtanken i modellen er, at søn- og helligdage sidestilles med hverdage i et rullende vagtskema.
Modellen giver mere weekendarbejde alt efter hvilke weekend ordninger, man har på den enkelte arbejdsplads i dag.
I Sverige er arbejdsdagen i 3-3 modellen 8,5 timer.
På et år skal der arbejdes 1800 timer, men tre dages arbejde og tredages fri, giver kun 1530 timer. De resterende 270 timer lægges i en pulje, som skal bruges i spidsbelastningen.

En af flere modeller
Palle Nielsen, formand for fagforeningen siger, at 3-3 modellen er en af flere modeller, man kan bruge, når man skal tilrettelægge sin arbejdstid.
- Den er interessant, men man skal ikke stirre sig blind på den, som nogle kommuner og ledere har en tendens til. Der er intet, der forhindrer en smidigere arbejdstidstilrettelæggelse i dag. Med de decentrale arbejdstidsregler, som ligger i KTO- aftalen fra 1999, har vi i praksis mulighed for at indføre den arbejdsmodel, der er mest smidig i forhold til den enkelte arbejdsplads` behov.
Palle Nielsen fortalte på et seminar afholdt af kommuner og amter om,
hvordan 3-3 modellen kan bruges i de decentrale arbejdstidsregler.
Der er mange faktorer man skal tage hensyn til. Blandt andet hvilken sammensætning personalegrupper har. Unge, ældre, børnefamilie, singler.
- Vi har forskellige faser i vores liv, hvor man har mulighed og lyst til at arbejde på forskellige tidspunkter og mængder. Jeg synes ikke, at man skal forkaste nogle modeller på forhånd. Omvendt behøver man heller ikke at kaste sig over en bestemt model, fordi den nu er blevet kendt, siger Palle Nielsen.
Opfinderen af 3-3 modellen Sune Nygren, mener derimod at 5-2 modellen, altså 5 arbejdsdage og to fridage tilhører en forgangen tid.

Fakta om 3-3 modellen:

. Arbejdstiden forkortes med 15% svarende til en arbejdsuge på 34 timer i gennemsnit.
. Tre dages arbejde, 8,5 timer pr. dag, efterfølges af tre fridage.
. Den enkelte medarbejders løn er uændret
. Tillæg for lørdag og søndag tages bort, eftersom alle dage vurderes ens.
. Den nedsatte arbejdsuge giver arbejdsgiveren tilgang til 20 ekstra arbejdsdage pr. år,
   hvoraf 5 skal anvendes til efteruddannelse.
. Modellen er ikke dyrere for institutionen.