$name

Sunde råd til ministeren


Nyt udvalg skal finde metoder der kan forkort ventetiden til behandling på sygehusene, og udvalget skal finde modellen til at fordele 1,5 milliarder kroner til behandling.

Af Merete Astrup

Kort før jul præsenterede sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V)  et spritnyt rådgivende udvalg. Ti håndplukkede medlemmer skal inden 1. marts komme med konkrete bud på, hvordan 1,5 milliarder kroner skal fordeles, så ingen patienter fra den kommende sommer behøver at vente længere end to måneder på behandling.

På længere sigt skal Det Rådgivende Udvalg komme med forslag til, hvordan struktur, finansiering og styring af sundhedsvæsenet kan ændres.

Hurtigt arbejde
Til den første delrapport, som skal ligge 1. marts, er Det Rådgivende Udvalg  blevet suppleret med repræsentanter fra amterne og Hovedstadens Sygehusfællesskab. Blandt de udpegede til dette udvalg er næstformand i fagforeningen Karen Stæhr, som også er næstformand i H:S` centrale samarbejdsudvalg.

Konkret skal udvalget finde ud af ,hvordan den ekstra indsprøjtning på 1,5 milliarder kroner skal fordeles i sygehusvæsenet. Samtidig skal udvalget komme med konkrete bud på, hvordan regeringens garanti om at nedbringe ventetiden til to måneder kan udmøntens, med virkning fra 1. juli 2002.

Ifølge regeringens grundlag skal patienterne have ret til at vælge behandling i et andet amt end deres eget, på privat hospital eller i udlandet.

Det Rådgivende Udvalg, skal på sigt kigge på barriere i love og overenskomster, som er i vejen for en mere effektiv sygehusbehandling.

Formanden for Det Rådgivende Udvalg, sundhedsprofessor Kjeld Møller Pedersen, sagde ved udvalgets præsentation, at han ikke umiddelbart ser noget problem i at sygehusene har ansatte på mange forskellige overenskomster.

- Det er ikke i sig selv et problem, at der er et utal af overenskomster, for sygehusene er ikke en industriproduktion, men derimod en meget kompliceret og højt specialiseret virksomhed. Desuden er det min fornemmelse, at barriererne i højere grad sidder mellem ørerne på folk end de er skrevet ned i overenskomsterne, lød det fra formanden.

Et stærkere samarbejde mellem det offentlige og private sundhedstilbud er en anden opgave udvalget har fået af sundhedsministeren.

Det Rådgivende Udvalg skal være permanent indtil udgangen af 2002.
Faktaboks:
Første opgave er at komme med forslag til hvordan målet om to måneders
ventetid kan nås. Deadline hedder 1. marts.

De udvalgte er :
Professor Kjeld Møller Pedersen (formand), Syddansk Universitet, tidligere sundhedsminister Carsten Koch nu direktør i Invest, direktør Johannes Due, Sygeforsikringen Danmark, direktør Erik Gregersen, privathospitalet Mølholm Klinikken, amtsdirektør Per Okkels, Nordjyllands Amt, direktør Steen Friberg, Kolding Sygehus, sygeplejerske Ulla Kudsk, Frederiksborg Amt, læge Erik Jylling, formand for Yngre Læger, overlæge Torben Mogensen, Hvidovre Hospital og praktiserende læge Lise Foersom, Sunds.

De udvalgte i det supplerende udvalg indtil 1. marts:
Administrerende direktør i H:S, Erik Juhl
Forhandler og direktør i Amtsrådsforeningen, Otto Larsen
Næstformand i FOA, Social- og Sundhedsafdelingen Karen Stæhr
Kontorchef Helle Thiele, Vejle Amt
1. reservelæge, neurolog Dorthe Tilsted, Holstebro Sygehus
Sygehusdirektør, Henning Daugaard, RASK Køge
Administrerende overlæge Anders Fischer, Amtssygehuset i Gentofte
Speciallæge i almen medicin, Amneh Hawwa, psykiatrisk afd. Amtssygehuset i Gentofte
Klinisk oversygeplejerske, Birgit Villadsen, ortopædisk afd. Bispebjerg Hospital