$name

Deltid på lov

Lovgivning om deltid, sætter overenskomstens bestemmelser om samme ud af kraft. Det ligger i beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksens, (V) forslag om deltid, som i øjeblikket er til høring.
Vores problem, er at der på vores arbejdspladser ikke er fuldtidsstillinger nok, siger formand for FOA, Social- og sundhedsafdelingen, Palle Nielsen.

Af Merete Astrup

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen har sendt regeringens lovforslag
om deltid til høring hos arbejdsmarkedets parter. I fagbevægelsen er forslaget ikke populært, mens arbejdsgiverparten er mere venligt stemt.

I bemærkningerne hedder det, at forslaget indeholder en ret for den enkelte lønmodtager og arbejdsgiver til at aftale, at lønmodtagerne kan arbejde på deltid, uanset at der måtte være forhindringer eller begrænsninger i en kollektiv overenskomst eller sædvane.

Forslaget er, som det skrives i bemærkningerne, et led i regeringens frihedspakke på arbejdsmarkedet, og det skal sikre, at den enkelte lønmodtager får mulighed for at arbejde på deltid efter aftale med sin arbejdsgiver.

Ifølge bemærkningerne er forslaget også en hjælp til især børnefamilier om at få familieliv og arbejdsliv til at hænge bedre sammen.

Situationen indenfor sundhedsområdet især på sygehuse og plejehjem er helt omvendt. Her er mange medarbejdere gennem årene ufrivilligt sat på deltid i forbindelse med omstrukturering og nedskæring. Nogle må tage ekstra arbejde for at opretholde lønindtægten.

Arbejdsgiveren vinder
Formand for FOA Social- og Sundhedsafdelingen, Palle Nielsen er ikke tilfreds:
- Vi må desværre konstatere, at vi har arbejdspladser, hvor der ikke findes fuldtidsstillinger. Problemet opstår, hvis arbejdsgiveren begynder at spekulere i kun at have deltidsansatte for at få så mange hoveder som muligt til de mest belastede arbejdstidspunkter.

På sigt kan arbejdsgivernes mulighed for ubegrænset at deltidsansætte medarbejdere give problemer i forhold til at medarbejdere må sikre sig en ordentlig lønindtægt, ved at supplere hos andre arbejdsgivere, fordi de ikke kan få det fuldtidsjob, de ønsker, siger han. 

Forslaget er i øvrigt en følge af et EU direktiv fra 1997, og er et indgreb i den danske aftaleret.
- Overordnet er vi i fagforeningen modstander af, at der skal lovgives på området.

Det er vores opfattelse, at overenskomstparterne er de bedste til gennem kollektive overenskomster at sikre de rigtige vilkår for medlemmerne.

Vores overordnede holdning har ikke noget at gøre med, at vi i vore overenskomster har mulighed for deltidsbeskæftigelse - det har vi jo aftalt, siger Palle Nielsen.