$name

Ny elevklub på vej

Nu sker det! I december måned stiftes en ny elevklub i fagforeningen.
De fire initiativtagere til klubben blev tændte på landselevmødet i Vejle for nyligt. 
Det er oplevelsen af at være mange om de samme oplevelser, der har sat gang i elevklub tanken.
 
 
Af Merete Astrup
 
Emnet på landselevmødet var "Den gode praktik", og det var præcist det emne, der fik de fire elever fra Brøndby Skolen på tæerne. Praktikken er en væsentlig del af uddannelsen, men eleverne har meget blandede oplevelser.

- Vi syntes, det kunne være interessant at debattere praktik med andre, så vi blev enige om at tage af sted, fortæller social- og sundhedshjælpereleverne Lis Hansen, Tina Nielsen og Inger Marie Jelsing, alle fra samme klasse.

Annie Margrethe Hansen Sjøgren, som er social- og sundhedsassistentelev havde samme idé, og sluttede sig til de tre klassekammerater.

Inger Marie nåede dog aldrig med, da hun lagde sig med et hold i ryggen.
Det kan man ikke høre på hende, når hun fortæller.

- Nej, vi har holdt hende orienteret undervejs, griner Lis Hansen.
- Efterfølgende har jeg fået et meget fyldigt referat, supplerer Inger Marie skælmsk.
De fire elevers sprudlende humør, står i skarp kontrast til denne mørke novemberaften, hvor de har sat faglig sekretær, Anne-Lise Nielsen og elevkonsulent, Kirsten Bille, stævne i fagforeningen for at snakke elevklub.
 
Fælles forum
Elevklub var slet ikke i tankerne hos Lis, Tina og Annie Margrethe, da de tog afsted til landselevmødet.

- Det var udelukkende interessen for programmet, der lokkede, siger Lis og Tina.
Den gode stemning, som viste sig at vare under hele landsmødet, startede allerede i toget.
- Og da vi ankom til Hornshøjcentret, kunne man se, at der var mange, der kendte hinanden, det var dejligt, siger Lis.

- Jeg tror, det var samværet og oplevelsen af, at debattere praktik i et forum, hvor vi alle sammen ved, hvad det handler om, der satte tanker i gang om at gøre noget. Det viste sig desværre, at der over hele landet er alt for mange elever, der har dårlige praktikoplevelser, siger Tina, der selv er en af dem.

På landsmødet lettede eleverne deres hjerter, som Lis udtrykker det, ved at skrive på en lang hvid dug, hvad der er godt ved praktikken, og hvad der er det mest irriterende.

- På dugen kunne man læse, at mange problemer er gengangere, uanset hvor i landet man er. Derfor er det oplagt at tage fat på problemerne i fællesskab, i stedet for at hver enkelt elev skal slås alene, eller bare finder sig i at have et dårligt praktikophold, siger Lis.
 
Retten til at være elev
- Kort fortalt. Er der en fællesnævner for de problemer, der stod at læse på den hvide dug?
- Ja, der er helt klart et modsætningsforhold mellem skolen og praktikstederne. På skolen lærer vi, at vi skal undre os, at vi skal reflektere og stille spørgsmål.

Men sådan forholder det sig ikke i praktikken. Oplevelserne er ofte, at eleverne direkte får at vide, at det skal de ikke blande sig i. Andre oplever, at de ikke bliver taget alvorligt, eller bare bliver skubbet til side, siger Lis.
 
- Det er som om, at der ikke rigtig er sammenhæng og overensstemmelse mellem skole og praktik. Det er som om, der ikke er tid til os i praktikken, tilføjer Tina.

Annie Margrethe er enig, og hun mener, at det handler om retten til at være elev.
- Jeg får at vide, at jeg selv skal tage vare på min uddannelse. Jamen, jeg skal også lære, jeg skal også samarbejde og jeg skal være nysgerrig, og samtidig skal lige tage en madvogn med og skylle tre urinkolber. Jeg får ikke lov at være elev, siger Annie Margrethe.  

Fra landsmødet fik de tre Brøndby-elever gode bud og forslag med hjem.
Jo, mere tid man bruger på en elev, jo mere tryg bliver eleven, og jo bedre bliver forløbet.
God ledelse, og god planlægning på arbejdspladsen.

Så undgår eleverne måske også den velkomst, mange af dem oplever første dag i praktikken: "Gud, var det i dag, du skulle komme.", Inger Marie, som ikke var med i Vejle, har til gengæld haft god tid til at læse den lille håndbog, der er et resultat af de workshops, der var på landsmødet.
Bogen hedder: "Gode råd i praktikken"

- Jeg håber, at den bog bliver sendt rundt både til skoler og praktiksteder, for der er mange gode forslag at hente. Jo, bedre vi bliver til at kommunikere, jo større er mulighederne for, at de problemer, der er, bliver løst således, at elever får gode praktikoplevelser alle vegne, siger hun.
 
Sammen er vi stærke
De fire elever fra Brøndby Skolen spiller ud. De har fået mod på at starte en elevklub i FOA Social- og Sundhedsafdelingen.

De er lidt nervøse. De synes, at det er en stor opgave, de har kastet sig ud i. Men de håber, at flere elever fra skolerne slutter op hen af vejen. De fire initiativtagere synes i hvert fald, det er vigtigt at gøre noget sammen.

- Vi kan selv være med til at udvikle vores uddannelse og forbedre praktikken, og det bliver bedst, hvis vi er flere om det, siger Lis Hansen, Tina Nielsen, Inger Marie Jelsing og Annie Margrethe Sjøgren Hansen.

Elevklubben bliver stiftet i december og det første arrangement bliver formentlig i begyndelsen af det nye år.

Nærmere information kommer til skolerne.