$name

Efter generalforsamlingen

 

Fagforeningens generalforsamling blev afviklet den 20. november 2002. Tak til de mange medlemmer, som deltog og medvirkede til, at vi fik en både god faglig og social aften. I år blev den afviklet i Brøndbyhallen. Det kunne jeg godt tænke mig, at vi gentager næste år.

Af formand Palle Nielsen
 
Efter generalforsamlingen står vi overfor mange fagpolitiske og organisatoriske udfordringer. Vi fik vedtaget et budget, der sikrer samme aktivitetsniveau i 2003, som i år. Vi har fået 6 nye medlemmer ind i bestyrelsen. Samtidig har ungdomsudvalget fået en observatørpost i bestyrelsen. Ungdomsudvalget udpeger selv observatøren, blandt udvalgets medlemmer.
 
Jeg ser frem til samarbejdet med den nye bestyrelse. Vi har fået en bestyrelse, der bredt repræsenterer fagforeningens arbejdsområder. Jeg tror alle i den gamle bestyrelse er enige i, at vi har brug for ny inspiration, nye ideer og tanker til de mange opgaver, der skal løses i de kommende år.
 
På generalforsamlingen gennemførte vi 4 temadrøftelser: Sygehusområdet, psykiatri- og socialområdet, ældreområdet og løn. En afviklingsform, som bestyrelsen nu skal evaluere med henblik på næste års generalforsamling.

Jeg har lyttet mig til, at det var en god form. Dialogen blev mere kvalificeret, og der blev stillet mange relevante spørgsmål, forslag og ideer. Som eksempler kan nævnes: Hvordan skal sygehusstrukturen se ud i fremtiden? Samarbejdet mellem sygehuspsykiatrien og de (amts)kommunale socialforvaltninger.

Hvad får udfordringsretten i den kommunale ældreomsorg af konsekvenser for de kommunale arbejdspladser og medarbejderne? Skal ufaglærte, herunder sygeplejestuderende, psykologistuderende m.m., have mulighed for at få kvalifikations- og funktionsløn udover grundløn?
Bestyrelsen skal nu samle op på debatterne og følge op med nødvendige tiltag.
 
Budget 2003 sikrer samme aktivitetsniveau som i år. Men vi har budgetteret med et underskud på 660.000,- kr. Ikke en faretruende situation, men en situation, som ikke er holdbar i 2004 og fremover. Med samme aktivitetsniveau og fald i medlemstal som i år, så vil vi i 2006 mangle 4 mil. kr.

Derfor skal bestyrelsen, allerede nu, sætte struktur og omstilling på dagsordenen. 2003 skal bruges til at sætte initiativer i gang, som senest i 2006 sikrer, at der er overensstemmelse mellem aktiviteter og kontingentkroner. Et af indsatsområderne bliver, efter min mening, samarbejdet med de 4 andre FOA-afdelinger i København.

Både på A-kasseområdet og på det faglige. Et andet indsatsområde er medlemshvervning. Vi skal have fat i de unge. Vi skal have fat i de mange uorganiserede, ude på arbejdspladserne, som kører på "fribillet" og nyder godt af de aftaler og resultater, fagforeningen og de tillidsvalgte henter hjem.
 
Jeg er overbevist om, at vi i de kommende år får taget de rigtige beslutninger, der gør fagforeningen mere nærværende på arbejdspladserne, og som både gamle og nye medlemmer finder det attraktivt at være medlem af.
 
Tak for indsatsen til vore mange tillidsvalgte, bestyrelsen og medarbejderne på Godthåbsvej 15. Arbejdsgrundlaget for 2003 er lagt, og vi er klar til at tage udfordringerne op.
 
 
God jul
På bestyrelsens vegne ønsker jeg alle medlemmer og jeres familier en god jul og et godt nytår.
p.b.v.  
Palle Nielsen