Bente Jørgensen

Foto: Mark Knudsen/Monsun

TR-tid: Bente Jørgensen

I medlemsbladet FOA SOSU nr. 4 2017 fortæller sygehjælper Bente Jørgensen fra Plejehjemmet Irlandsvej i Tårnby Kommune om sit hverv som tillidsrepræsentant.

Af Dorthe Kirkgaard Nielsen

 

”Jeg har arbejdet her i 38 år – siden 1979. Alle år som sygehjælper. Jeg stod til at blive opskolet til social- og sundhedsassistent, men er glad for, at jeg holdt fast i at være sygehjælper. For jeg brænder for det nære omsorgsliv med det enkelte menneske, og var jeg blevet social- og sundhedsassistent, havde jeg nok siddet som mellemleder, og det ville jeg ikke have lyst til”.

 

”I stedet har jeg brugt mine forcer til at lytte, observere og gå forrest i jobbet som tillidsrepræsentant. Jeg blev valgt i 2001, fordi ingen andre stillede op. Jeg blev opfordret af vores tidligere tillidsrepræsentant, og jeg er glad for, at jeg sagde ja, for jeg kan godt lide at gøre en forskel og have indflydelse”.

”Vi er kommunens største plejehjem, og jeg repræsenterer 94 medlemmer – sygehjælpere, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Pt. har vi omkring 10, der ikke er medlemmer hos FOA, men jeg tager løbende dialogen om at være en del af fællesskabet. Fagforeninger er ikke helt så naturlige valg for de unge som for os ældre, de glemmer lidt, at de også kan komme i kriser, og at de også bliver gamle engang”.

 

”Som dagvagt er jeg en meget synlig tillidsrepræsentant. Går meget rundt på afdelingerne og lige siger hej, goddag og hører, hvordan folk har det. For at kunne repræsentere aftenvagter og nattevagter bliver jeg af og til en halv time ekstra eller møder en halv time før, så de også kender deres tillidsrepræsentant. For jo tryggere medlemmerne er ved deres tillidsrepræsentant, jo mere bruger de os”.

”Det er et godt sted at være ansat og være tillidsrepræsentant. Vi arbejder meget selvstændigt og selvkørende, og vi har en meget lydhør og respektfuld ledelse. Som tillidsrepræsentant er det utrolig vigtigt, at man har tillid til ledelsen, at de fortæller mig, hvad der rører sig – af både godt og skidt, og at de handler på det, jeg siger til dem”.

 

”I dag er presset på arbejdslivet stort og forståelsen for hinandens forskelligheder mindre, så mit arbejde som tillidsrepræsentant handler meget om det psykiske arbejdsmiljø. Om det at have det godt”.

”De vigtigste egenskaber som tillidsrepræsentant er, at man tør, kan og vil. At man vil gøre en forskel for sine kollegaer, at man tør gå i front, for folk affinder sig meget med tingenes tilstand. Man skal være åben, imødekommende, kunne lytte og sortere. Og så skal man bruge sit TR-netværk. Her i kommunen mødes alle vi tillidsrepræsentanter 9-10 gange om året, og det styrker os, at vi hjælper hinanden”.

 

”Jeg var på TR-uddannelsen, da jeg startede i 2001 og deltager også gerne i de tilbudte kurser, men det kunne være fantastisk, hvis vi tillidsrepræsentanter for eksempel hvert femte år fik en uges brushup i selve tillidshvervets grundkerne, for tiderne ændrer sig”.

”Jeg har lige været med på prioriteringskonference om OK-18. Det var enormt spændende, men selvom jeg synes, at FOA er blevet bedre til at lytte til os tillidsrepræsentanter, er det tvivlsomt, hvor meget indflydelse vi reelt får, når politikerne skal til at forhandle. For der er jo ikke ret mange penge at gøre godt med”.