Leder: Vi får travlt på generalforsamlingen

Leder fra medlemsbladet FOA SOSU 4 2017
Af formand Mari-Ann Petersen

Hvis du deltager i den årlige generalforsamling i FOA Social- og Sundhedsafdelingen den 15. november, skal du kunne gå hjem med en tydelig fornemmelse af, hvad det er, jeg og den øvrige bestyrelse har forpligtet os til at arbejde for.

Det er baggrunden for, at der for første gang er vedtagelse af et arbejdsprogram på generalforsamlingens dagsorden. Vi i bestyrelsen stiller med et udkast, men det er deltagerne på generalforsamlingen, der endeligt beslutter, hvad der skal stå på fagforeningens to do-liste for det kommende år.

Også fagforeningens love skal under behandling. Et lovudvalg under bestyrelsen har været igennem lovene med en tættekam og præsenterer generalforsamlingen for et samlet forslag til ændringer. Det meste er små, redaktionelle ændringer, men der er også et par større imellem:

Bestyrelsen foreslår, at det bliver lettere at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. I dag forudsætter en ekstraordinær generalforsamling underskrifter fra 10 procent af fagforeningens medlemmer.

Men 10 procent er alt for mange, mener vi, og vi foreslår derfor lovene lavet om, så det kun kræver underskrifter fra 5 procent af fagforeningens medlemmer.

En anden ændring vil betyde, at det ikke længere vil være muligt at konstituere et bestyrelsesmedlem på en post som faglig sekretær, hvis en faglig sekretær fratræder i perioden mellem to generalforsamlinger. Vi synes nemlig, at en konstituering giver en urimelig fordel til den, der har været konstitueret på posten inden et valg.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det er sjovere at lægge op til beslutninger, der gavner demokratiet, end at tale om økonomi. Men vi er nødt til også at have økonomien på dagsordenen.

Kontingentet til FOA Social- og Sundhedsafdelingen er ikke steget i siden 2009 og er et af de laveste blandt afdelingerne i regionen. I det budget, som bestyrelsen fremlægger for generalforsamlingen foreslår vi derfor en stigning på 20 kroner pr. måned for de grupper, der betaler fuldt kontingent. Det er mindre end den almindelige pris- og lønudvikling i perioden siden sidste kontingentforhøjelse.

Så med andre ord: Det bliver en travl generalforsamling, men vi glæder os. Generalforsamlingen er fagforeningens øverste myndighed, og den 15. november er derfor en festdag for vores demokrati.

Ses vi til festen?