Heidi Schack og Hava Krijezi
Heidi Schack og Hava Krijezi, begge social- og sundhedshjælpere, tog imod Furesø Kommunes tilbud om et kursus målrettet ordblinde. ”Gør det!”, lyder deres råd.
Foto: Fotograf Henrik Frydkjær

Gør det!

Man skal ikke skamme sig over at have brug for hjælp til læsning og skrivning, mener Heidi Schack og Hava Krijezi, der tog imod hjælpen og anbefaler andre at gøre det samme.

Af Anne Guldager

 

”Jeg vidste jo godt, at jeg kunne have problemer med at stave visse ord, men jeg troede, at det handlede om manglende skolegang og det, at jeg er tosproget. Jeg vidste faktisk ikke, at jeg var ordblind”.

Social- og sundhedshjælper Hava Krijezi blev i foråret ligesom alle andre medarbejdere under Furesø Kommunes Center for Sundhed, screenet for, om hun skulle have behov for udvikling af sine kompetencer inden for læsning, skrivning og IT.

Mens det for Hava Krejezi kom som en overraskelse, at hun er ordblind, har hendes kollega Heidi Schack vidst det siden sin skoletid.

Hverken Hava Krijezi eller Heidi Schack er meget ordblinde og begge har hidtil klaret sig med lidt kollegial hjælp hist og her. Men efter screeningen er der kommet en ny opmærksomhed på deres udfordringer. En opmærksomhed, som de begge hilser velkommen.

De blev nemlig tilbudt et kursus i arbejdstiden. Et kursus, der var målrettet både deres ordblindhed og deres faglighed, så de ord og vendinger, der optrådte på kurset, også var noget, de kunne komme ud for at skulle læse eller skrive i hverdagen.

Stillede gerne op

Kurset har givet nye værktøjer til at klare hverdagens udfordringer med faglig læsning og skrivning.

Derfor stillede Heidi Schack og Hava Krijezi også beredvilligt op, da medlemsbladet kontaktede dem og spurgte, om de ville fortælle om deres erfaringer.

”Der var nogle af vores kolleger, der ikke kunne forstå, at vi ville stå frem med billede og det hele og fortælle, at vi er ordblinde, men vi synes ikke, at det skal være et tabuemne. At være ordblind er jo ikke det samme som at være dum, og der er ikke noget at skamme sig over”, erklærer Heidi Schack.

Noget af det, hun tager med sig fra kurset er, at det på er betydeligt lettere at være ordblind i dag, end da hun i sin tid gik i skole.

”Der findes jo så mange teknologiske værktøjer, man kan bruge til at få hjælp til stavning eller få teksten læst op. Man skal bare kende dem, og det gør vi nu. Jeg har lige gennemført e-learning kursus i ABC Demens uden problemer”.

For Hava Krijezi har det at få betegnelsen ordblind åbnet nye døre, fortæller hun.

”Jeg har før tænkt på at læse videre til social- og sundhedsassistent, men skudt det fra mig, fordi jeg troede, at jeg ville få for svært ved det. Men nu har jeg fået adgang til nogle nye værktøjer, der gør, at jeg alvorligt overvejer det igen”.

Kursus i arbejdstiden

Havde kurset ikke været i arbejdstiden, havde hverken Hava Krijezi eller Heidi Schack taget imod det”.

”Når man først har været på arbejde en fuld arbejdsdag og er færdig med at køre til håndbold og fodbold og købe ind og lave mad, orker man ikke at sidde på skolebænken. Og man får helt sikkert heller ikke det samme ud af det, som når man er frisk i hovedet”, mener Heidi Schack.

Hava og Heidi har kun ét råd til andre, der får et lignende tilbud: ”Gør det!”, siger de i kor.

Læs mere om projektet i Furesø i artiklen "Bedre til ord tal og IT" fra FOA SOSU 4 2017