Generalforsamling i Seniorklubben

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes senest 14 dage før.

Info om arrangementet

Tid:
Sted: FOA SOSU, Godthåbsvej 15, Frederiksberg - Mødesalen
Målgruppe: Seniorklubbens medlemmer

Dagsorden 

1.       Velkomst.
2.       Valg af 2 dirigenter.
3.       Valg af stemmeudvalg.
4.       Godkendelse af forretningsorden.
5.       Formandens beretning.
6.       Regnskab.
7.       Budget.
8.       Indkomne forslag.
9.       Valg.
a.       Næstformand: Mette Hjortenfeldt – genopstiller.
b.       Kasserer: Aase Meimoum – genopstiller.
c.       Bestyrelsesmedlemmer: Inge Skrydstrup – genopstiller. Kirsten Sandstrøm – genopstiller. Else Bach-Andersen – genopstiller.
d.       Intern revisor: Johnna Hendriksen – genopstiller.
e.       Intern revisor suppleant: Kirsten Dyngbo – genopstiller.
10.   Eventuelt.

 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsen senest 14. dage før.