Indkaldelse til generalforsamling 2021

Der indkaldes til generalforsamling i FOA Social- og Sundhedsafdelingen torsdag den 11. november 2021.
Alle medlemmer er velkomne.

Inden generalforsamlingen serveres der julebuffet fra kl. 16.15
Selve generalforsamlingen begynder kl. 17.45

Info om arrangementet

Tid:
Sted: Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, København V
Målgruppe: Medlemmer af FOA SOSU

 

Indtjekning: 16.00 - 17.45

Spisning (julebuffet): 16.15 - 17.45

Generalforsamling: 17.45

Dagsorden:

  1. Velkomst
  2. Godkendelse af forretningsorden
  3. Valg af dirigenter
  4. Valg af stemmeudvalg
  5. Beretning
  6. Budget og fastsættelse af kontingent
  7. Indkomne forslag
  8. Lovforslag
  9. Valg

Man skal være til stede under det enkelte dagsordenspunkt for at kunne afgive sin stemme.

Valg

Som medlem kan du stille op til de ledige poster, medmindre du er holdt op med at arbejde og fuldt ud overgået til en offentlig pension.

Der brevstemmes i fagforeningen fra 28. oktober til 10. november.

Medlemmer, der har brevstemt i fagforeningen, kan ikke stemme ved personvalg på generalforsamlingen.

Frist

Forslag - herunder lovforslag og forslag til valg – skal være fagforeningen i hænde senest den 14. oktober kl. 12. Sendes til gfsosu@foa.dk eller med posten til FOA Social- og Sundhedsafdelingen, Godthåbsvej 15, 2000 Frederiksberg.

Forslag og kandidater offentliggøres efter fristens udløb på foa.dk/sosu og udsendes med fagforeningens nyhedsbrev.

Tilmelding

Tilmeld dig her eller ved henvendelse til Hanne Jensen på telefon 4697 2200.

 

Skriftlig beretning, inklusive forslag til arbejdsprogram og budget offentliggøres på hjemmesiden i uge 41 og som tillæg til næste nummer af FOA SOSU, der udkommer i uge 44.