Generalforsamling 2019

OBS NYT STED: Generalforsamlingen finder denne gang sted på Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, København V

Der indkaldes til generalforsamling i FOA Social- og Sundhedsafdelingen onsdag den 20. november 2019.

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, København V.
Målgruppe: Medlemmer af FOA Social- og Sundhedsafdelingen

Program

Kl. 15.30 – 16.45: ”Markedsplads” - mød din fagforening. Tal med en sagsbehandler, mød a-kassen, arbejdsmiljøkonsulenten, hør om medlemshvervning, få en snak med PenSam og meget meget mere. 

16.45 -17.45: Spisning - julebuffet

17.45: Generalforsamling

Dagsorden:

  1. Velkomst

  2. Godkendelse af forretningsorden

  3. Valg af dirigenter

  4. Valg af stemmeudvalg

  5. Beretning

  6. Vedtagelse af arbejdsprogram

  7. Budget og fastsættelse af kontingent

  8. Indkomne forslag

  9. Lovforslag

  10. Valg

Man skal være til stede under det enkelte dagsordenspunkt for at kunne afgive sin stemme.

Valg: Læs, hvem der stiller op til bestyrelsen

Tilmelding dig her (brug NemID) eller ved henvendelse til Hanne Jensen på telefon 46972200.

Skriftlig beretning, inklusiv forslag til arbejdsprogram og budget kan læses her og er udkommet som del af medlemsbladet FOA SOSU nr. 4.

Transport og parkering: OBS NYT STED: Generalforsamlingen finder sted på Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, København V, Scandic ligger i kort afstand fra Vesterport Station. Hvis du kommer i bil, kan du parkere i parkeringskælderen bag hotellet. Der er nedkørsel til kælderen fra Nyropsgade 42. Prisen er 30 kr. pr. time.