Når DU din pension? – Nej tak til højere pensionsalder!

Drop planerne om at hæve vores pensionsalder igen - den er allerede høj nok!

Så klar lyder opfordringen til Lars Løkke og hans regering fra pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter på Fyn.

Vi leverer – og vil fortsat levere – godt arbejde. Også når det er hårdt! Men vi vil ikke acceptere at blive syge og nedslidte af vores arbejde, fordi regeringen vil give skattelettelser til de rigeste.

Fakta er, at kortuddannede som os

  • starter tidligere på arbejdsmarkedet
  • får flest skader og sygdomme af vores job
  • skal arbejde suverænt længst tid
  • har færrest gode leveår, efter pensionsalderen nås

40 ud af 100 blandt os, som er ansat i daginstitutioner og sfo, har ikke forventning om at kunne arbejde, frem til vi når pensionsalderen. Det viser en medlemsundersøgelse fra april 2015 foretaget blandt mere end 2400 FOA-medlemmer.

Med udsigt til som dansker at få EU's højeste pensionsalder på 70 år i 2040 og 72½ år i 2060 er fremtiden dyster, og flere vil knokle sig ihjel, før de når pensionsalderen. Når vi mon vores pension? – Gør DU?

Vi er kun én blandt flere faggrupper, som nu må sige fra, så det kan forstås: VI KAN IKKE HOLDE TIL DET!

Der er brug for et retfærdigt og fleksibelt pensionssystem, hvor en tidlig debut på arbejdsmarkedet giver ret til tidligere pension, og som tager højde for, at nogle faggrupper bliver nedslidte af deres arbejde, længe før andre – ikke for igen at hæve vores pensionsalder med det formål at give skattelettelser til de rigeste og øge uligheden.

Afvis planerne om senere pension. Skriv under nu på www.fairpensionsalder.dk!

Er vi mange nok, der siger fra, er der en chance for, at både du og vi når vores pension.

Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter samlet til generalforsamling i PMF Fyn d. 27. april 2017