Lockout, strejke...

Overenskomstforhandlingerne presser sig på!

Det er smukt, det er rigtigt og så er det solidarisk...

Lige nu ser vi at forbundene støtter op om hinanden som aldrig før.

Først besluttede de at der ikke ville blive forhandlet i forhold til fornyelsen af overenskomsterne, før lærerene realitets forhandler deres arbejdstidsaftale. Baggrunden er selvfølgelig det kedelige forløb i 2013, hvor lærerne ikke reelt fik lov at forhandle - et forløb der som bekendt endte i en landsdækkende lockout og et regeringsindgreb.

Nu er organisationerne blevet enige om, at der skal sættes penge af til "ligeløn" - der skal mandeløn til kvindefag.

Og alt er foreløbigt godt, men...

Det hjælper alt sammen ikke noget hvis vi ikke kan blive enige med arbejdsgiverne og ender i konflikt. Og det er helt galt hvis ansatte der ikke er medlem af den rigtige fagforening, passer børnene, de ældre og andre opgaver som burde være ramt af en konflikt - det betyder bare at arbejdsgiverne vinder!

Så derfor!

Se at få dine kollegaer meldt ind i den rigtige fagforening - og dig selv hvis du ikke skulle være medlem. Det er også den eneste måde du er sikret konfliktstøtte på, i tilfælde af en konflikt, f.eks. som den lærerne blev kastet ud i, i 2013.

Men du har travlt - man skal være medlem senest ved udgangen af i år.