Pressemeddelelse

Skal du gå ned i løn?

KL stiller nogle kradse krav til FOA, som får denne overenskomstforhandling til at se endnu mere vanskelig ud.

Vi har nu udvekslet krav med de kommunale arbejdsgivere i forhold til overenskomstindgåelsen i 2018.

Og det er nogle hårde krav vi er blevet mødt med…

Kommunernes Landsforening (KL) som er kommunernes forhandlingspart går meget tydeligt efter det pædagogiske område, bl.a. med krav om lønnedgang på vores overenskomst. I skal simpelthen gå ned i løn!!!

Det er selvfølgelig krav som vi ikke er enige i, og som FOAs forbundsformand Dennis Kristensen udtrykker det: ”Det ser ud til, at KL efter at have lagt arm med lærere og undervisere i 2013 denne gang forbereder sig til den store armlægning med FOA.”

Eller sagt på en anden måde, vi er lige nu nærmere forlis end forlig og overenskomst indgåelsen kan meget vel ende i lockout eller strejke.

Og her kan det godt blive lidt svært!

Som medlem af PMF Fyn (FOA) er du selvfølgelig berettiget til konfliktunderstøttelse i tilfælde af lockout eller strejke – det er uorganiserede ikke.

Det store problem er her ikke, at de ikke får penge under konflikten – selvom det selvfølgelig vil være trist for dem. Nej, det store problem er at de kan blive sat til at passe deres arbejde i mens du er i konflikt!

Lockout og strejke er en udmattelseskamp – hvem giver først op.

Er det arbejdsgiverne der først må give op, når presset fra f.eks. forældrene bliver for stort, eller er det dig og dine kollegaer der først må give op når alle pengene i strejkekassen er brugt.

Når de uorganiserede passer de lockoutedes eller de strejkendes arbejde under en konflikt, hjælper de arbejdsgiverne med at vinde konflikten og forringe din overenskomst – i dette tilfælde kommer dine uorganiserede kollegaer til hjælpe med at sætte dig ned i løn!

Det kan derfor ikke gå hurtigt nok med at få dem meldt ind i den rigtige fagforening – og det gælder både for lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.

For pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenters vedkommende, skal de være medlem af PMF Fyn (FOA) inden udgangen af december 2017!

Det haster derfor med at få dem meldt ind, så de ikke kommer til at hjælpe arbejdsgiverne med at sætte dig ned i løn!